Šeranić: Kiseonik u zdravstvenim ustanovama u skladu sa evropskim standardima

0
287
Foto: Velibor Tripić | Šeranić: Kiseonik u zdravstvenim ustanovama u skladu sa evropskim standardima

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske je da nalazi kiseonika koji su uzeti u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj odgovaraju standardima evropske farmakopeje.

“Kada govorimo o aktuelnoj administrativnoj situaciju uvoza i distribucije kiseonika, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je onemogućila pravnim licima koja su zdravstvenim ustanovama isporučivala kiseonik dalje obavljanje neregistrovane djelatnosti”, rekao je Šeranić u uvodnom obraćanju na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

On je istakao da Srpska uređuje sve obilke socijalne zaštite i zdravstvo.

“Potrošnja kiseonika biće izraženija u ovoj godini. Imamo probleme u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova shodno već ustanovljenom načinu isporuke, te ugrožavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite u vanrednoj situaciji koja je prouzrokovana virusom krona”, kaže Šeranić.

On je napomenuo da je navedeni problem uočen i u Federaciji BiH, Brčko distriktu i instituciji Savjeta ministara.

Šeranić je naglasio da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH onemogućila pravnim licima, koja su zdravstvenim ustanovama isporučivala kiseonik, dalje obavljanje neregistrovane djelatnosti, a što je za posljedicu imalo probleme u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova shodno već ustanovljenom načinu isporuke, te ugrožavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite u vanrednoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa korona.

On je naglasio da je Prijedlogom zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske predviđeno osnivanje agencije za lijekove i medicinska sredstva Srpske, te propisani djelokrug, način rada, te nadležnost tog tijela.

“Prijedlogom zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima uređuje se definicija lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini, proizvodnja, ispitivanje i promet lijekova i medicinskih sredstava, te uslovi i mjere za obezbjeđivanje kvaliteta”, pojasnio je Šeranić.

On je napomenuo da se zakonskim odredbama uređuju bezbjednosti i efikasnosti lijekova i medicinskih sredstava, nadzor nad lijekovima, medicinskim sredstvima i pravnim licima koja proizvode, ispituju ili obavljaju promet na veliko lijekova i medicinskih sredstava, kao i druga pitanja značajna za oblast lijekova i medicinskih sredstava.

PODIJELI