Servisne informacije za 23.jun

0
968

STANICA POLICIJE: nije evidentiran niti jedan događaj koji bi bio u domenu rada ove službe.

TERITORIJALNA VATROASNA JEDNICA: nije bilo intervencija

DOM ZDRAVLJA – hitna pomoć: 32 pregleda/intervencije

PORODILIŠTE: rođena jedna beba – dječak

ELEKTRO-PRNJAVOR: najavljeno je više planskih isključenja i to:  08,30-11,00 ulica Beogradska, Lazina Voda i dio naselja Doline, 11,00-12,30 Štrpci, Brestovo i Mitrovići, 09-11,00 Gornji Grabik, 11,00-13,00 Šarinci trafo 2, 09,00-13,00 Donji Popovići, 09,00-12,00 Pečeneg Ilova trafo Kneževići, 12,00-14,00 Babanovci, Karać, Donja Ilova, Štivor i Grabik Ilova.

prnjavorlive.info

PODIJELI