Sinoć je održano predavanje na temu INKLUZIJE “Pomoć i podrška osobama sa poteškoćama u razvoju”.

0
900

Ljubav, solidarnost i prihvatanje nema etiketu. Rođeni smo različiti i svi smo bitne karike u jednom velkom lancu! Sinoć je održano predavanje na temu INKLUZIJE “Pomoć i podrška osobama sa poteškoćama u razvoju”.

Razgovarali smo o inkluzivnom pristupu nastavi, prestacijama u oblasti socijalne i dječije zaštite preispitujući mogućnost za adekvatna rešenja, sa pedijatrima smo govorili o statusu preventivnedijagnostike kako bi se obezbjedila rana intervencijai integracija djecesa razvojnim poteškoćama, sa stručnim saradnicima iz vrtićai centra za socijalni rad razgovarali smo o perspektivamanovog pristupa ovoj problematici.

Alate imamo, do pojedinaca je da li će ih primjenjivati, predlagati nova ređenja, propitivati dosadašnje postupke i biti posvećen struci, a do svih nas je da osiguramo da dobre prase postanu standard i dio sistemskog rešenja./preuzeto sa fb profila Tanja Živković/.

PODIJELI