SO Prnjavor: usvojen Nacrt budžeta za 2020. godinu

0
434

Na 28. sjednici Skupštine opštine Prnjavor usvojeno je svih 16 tačaka denvnog reda. Najviše polemike među odbornicima izazvale su Odluka o usvajanjua  rebalansa budžeta opštine za tekuću godinu, kao i Odluke o usvajanju i izvršenju nacrta budžeta opštine za 2020. godinu. Rebalnosom, budžet za tekuću godinu je povećan za 4,6 odsto, dok prema usvojenoj Odluci, planirana novčana sredstva za narednu godinu iznose 15.450.000 konvertibilnih maraka.

Rebalansom, budžet za 2019. godinu je povećan za 690.000 maraka. Do povećanja je došlo zbog neplaniranih novčanih sredstava koje je opština dobila od Vlade Republike Srpske u iznosu od 150.000 maraka, koja su namjenjena za postavljanje video nadzora u Prnjavoru,  225.000 maraka dobijenih od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite koja su namjenjena za isplatu ličnih invalidnina, kao i drugih neplaniranih prihoda. Nacrtom budžeta za narednu godinu povećavaju se izdvajanja za sport i podsticaje poljoprivrednicima. Obrazloženja ovih tačaka dao je načelnik Odjeljenja za finansije.

– Kada je u pitanju rashodovna strana, sredstva za korisnike grantova zadržali smo na istom nivou, dok određena povećanja imamo kod sporta i podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju“, istakao je Njegomirović i dodao da su sredstva za stipendiranje studenata i učenika zadržana na nivou plana za 2019. godinu. „Ta izdvajanja predstavljaju dva odsto ukupne budžetske potrošnje ili 315.000 KM, što Opštinu Prnjavor po procentualnom izdvajanju čini vodećom među jedinicama lokalne samouprave, rekao je načelnik Odjeljena za finansije u opštini Prnjavor, Aleksandar Njegomirović.

Odbornici iz opozicionog SDS-a nisu podržali ni Nacrt budžeta za narednu godinu, kao ni Odluku o usvajanju rebalansa budžeta za 2019. godinu. Oni su postavili pitanje zašto u planiranom budžetu i rebalnsu nisu predviđena sredstva za rješavanje problema u komunalnom preduzecu Park.

– Imali smo određene sugestije koje su se prije svega odnosile na probleme u Komunalnom preduzeće „Park“ , jer smatramo da zajedno trebamo naći rješenje“. Na inicijativu stanovnika sjevernog dijela opštine predložili smo kao dodatnu tačku da se put kroz Donju Ilovu i Šibovsku do Miškovaca nazove put Motajičkog bataljona. Tačka nije uvrštena u dnevni red, što smatramo da nije u redu zbog važnosti ove tačke“, rekao je predsjednik Kluba odbornika SDS-a u SO Prnjavor.

O stanju u  komunalnom preduzeću „Park“ govorio je i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.

– Problem u ovom prduzecu traje duže vrijeme, i nije ga moguće riješiti jednom skupštinskom odlukom. U „Pakru“ ima i vrijednih  poštenih ljudi, ali i onih koji su ga doveli do ovako lošeg stanja. Komentarisali smo kako bi prihode od JP „Depot“, na koje opština ima pravo, kao i druge neplanirane prihode, uložili u „Park“, kazao je Tomaš.

Odbornici su usvojili i Odluku o uređenju prostora i građevinskog zemljišta  i Odluku o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koja će iznositi šest odsto. Lokalni parlamentarci su jednoglasno su usvojili i Odluku o osnivanju mjesne zajednice Prosjek. Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić rekao je da je 28. sjednica bila veoma uspješna.

Među tačkama koje su usvojene nalazi se i Odluka raspisivanju ponovnog konkursa za direktora Javne ustavove Centar za kulturu, i Informacija o  ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata.

TV K3

PODIJELI