SPORAZUM O SARADNJI MINISTARSTVA I OPŠTINE ZA UVOĐENJE VIDEO-NADZORA U PRNJAVORU

0
524

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač danas je u Banjaluci sa načelnikom Opštine Prnjavor Darkom Tomašem potpisao Sporazum o saradnji koji će omogućiti uspostavljanje savremenog sistema video-nadzora po konceptu „Siguran grad“ u ovoj opštini.

Cilj ovog Sporazuma je da se i u Prnjavoru omogući nadzor javnih površina kako bi se povećala bezbjednost građana i njihove imovine, odnosno, preventivno djelovalo na remećenje javnog reda i mira i činjenje krivičnih djela.

Ovim sporazumom je definisano da će Opština Prnjavor finansirati nabavku opreme i usluge za izvođenje radova, dok je Ministarstvo izradilo elaborat za sistem video-nadzora, na osnovu kojeg će razviti, a onda i implementirati softver za obradu podataka evidentiranih kamerama. Takođe, nakon isteka garantnog roka, Ministarstvo će vršiti poslove administracije i održavanja sistema video nadzora.

Elaborat, koji je izradilo Ministarstvo, predviđa instaliranje 46 kamera na 22 lokacije koje su definisane kao prioritetne. Osam kamera, takođe, imaju mogućnost automatskog prepoznavanja registarskih oznaka na vozilima.

Praćenje i arhiviranje video-zapisa će se vršiti u Policijskoj stanici Prnjavor u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Podsjećamo da je Ministarstvo Sporazum o saradnji u prethodnom periodu potpisalo sa 43 lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

MUP RS

PODIJELI