Srpska dobila Štab za vanredne situacije

0
543

Vlada Republike Srpske osnovala je Republički štab za vanredne situacije, koji ima svog komandanta, njegovog zamjenika te načelnika, kao i 17 članova.

Dosad je Srpska imala Republički štab civilne zaštite, ali je on ugašen, a novoosnovano tijelo ima slične nadležnosti, koje se, u suštini, odnose na efikasnu reakciju u slučaju prirodnih nesreća, kao što su katastrofalne poplave, suše, požari, zemljotresi…

Republičkim štabom za vanredne situacije komanduje premijer Radovan Višković, njegov zamjenik je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, dok je za načelnika Štaba imenovan direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međed.

Uz direktora Policije Darka Ćuluma, koji je zadužen za pitanje angažovanja policajaca, članovi su 15 ministara, ali i pomoćnik generalnog sekretara Vlade Srpske za Sektor za informisanje.

Republičkom štabu za vanredne situacije zadati su brojni poslovi, tako da on, primjera radi, rukovodi i koordiniše sprovođenje mjera i zadataka zaštite i spasavanja.

Jedan od zadataka Štaba je i da predlaže Vladi Srpske donošenje odluke o proglašenju vanredne situacije bilo za cijelu Srpsku ili za dio teritorije.

Osim toga, Štab je tu i da naređuje angažovanje snaga i sredstava iz neugroženih opština i gradova, na područjima lokalnih zajednica koje su u tim momentima ugrožene.

“Štab rukovodi i koordiniše rad subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na sprovođenju utvrđenih zadataka. On prati i stanje i organizaciju zaštite i spasavanja i predlaže mjere za njihovo poboljšanje, te radi na redovnom informisanju i obavještavanju stanovništva o rizicima, opasnostima i preduzetim mjerama”, navedeno je u odluci Vlade Srpske.

Jedan od zadataka ovog štaba jeste i da sarađuje s nadležnim organima zaštite i spasavanja susjednih država u vanrednim situacijama, te procjenjuje ugroženost.

Međed u izjavi za “Nezavisne” kaže da Republički štab za vanredne situacije ima nove članove u odnosu na raniji Republički štab civilne zaštite, jer je u međuvremenu došlo do promjene nekih ministara, ali i ministarstava.

“Štab se aktivira po naredbi komandanta ili, u slučaju da je odsutan, njegovog zamjenika ili načelnika, kada jedan dio Srpske ili cijelu Srpsku zadese određene vremenske nepogode, bez obzira na to da li se radi, recimo, o padavinama ili požarima i slično”, naveo je Međed.

Nebojša Kuštrinović, meteorolog i član Komiteta za klimatske promjene BiH, pozdravlja osnivanje ovakvog štaba, jer potreba postoji.

“Neko mora da sinhronzije aktivnosti u kritičnim situacijama jer, recimo, mi ćemo se u ovom 21. vijeku u svakom slučaju i dalje suočavati s velikim količinama padavina u kratkom periodu”, naveo je Kuštrinović za “Nezavisne”.

(Nezavisne)

PODIJELI