Srpska ne može da naplati 28 miliona maraka duga

0
511

Republika Srpska i pored pravosnažne presude Suda BiH, ne može naplatiti 28 miliona maraka od Uprave za indirektno oporezivanje.

Iako je tužba prošla sve sudske instance i postala pravosnažna, Centralna banka BiH ne poštuje izvršnu presudu. Ustavni sud BiH odbacio je sve žalbe Centralne banke kojima je osporavala mogućnost da se po presudi novac skida sa računa banke. Novac je pripao Republici Srpskoj na osnovu presuda o poravnanjima za prihode od PDV-a iz ranijih godina.

“O postupanju organa upravljanja Centralne banke BiH, odnosno guvernera, bespredmetno je razgovarati i komentarisati. To je posao drugih nadležnih organa, koji su obavješteni o nepostupanju Centralne banke BiH i nekolicine drugih banaka u Federaciji. Uprava Centralne banke BiH upućuje poruku o nejednakosti prava i stavlja se iznad zakona na koji se često pozivaju”, rekao je Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske.

U Centralnoj banci su bez komentara. Na račun Republike Srpske do danas je, na osnovu presuda, prebačeno više od četiri miliona maraka sa računa Uprave za indirektno oporezivanje. Ponavljaju da sa tim dugom nemaju ništa, jer Upravni odbor donosi sve odluke.

“Sredstva koja su do sada skinuta sa računa koji pripadaju UIO iznose 4.226.317 konvertibilnih maraka. Dakle, radi se o sredstvima koja su blokirale banke koje su teritorijalno u Republici Srpskoj i to se radi o svim bankama. Moram reći i da su ovdje blokirane tri grupe računa”, kaže Ratko Kovačević, Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

“Dva su bila prijedloga. Jedan da se uopšte o tome ne raspravlja, nego da se poštuje odluka Suda. Drugi prijedlog je bio da jednostavno, Uprava za indirektno oporezivanje je predložila da se ova sredstva vrate i da se radi isplata iz prihoda koji se prikupljaju”, rekao je Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući UO UIO.

U Upravnom odboru nijedan prijedlog nije podržan. Republika Srpska je 2011. tužila UIO zbog štete od 52 miliona maraka od PDV-a pri raspodjeli za 2009. i 2010. godinu. Tužbu je povučena za glavni dug, koji je isplaćen, ali je nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate koja je od 15 dostigla 28 miliona maraka.

(ATV)

PODIJELI