Stranci ne mogu uklanjati mine u BiH

0
431

Ministarstvo pravde BiH potvrdilo je da su tačni i opravdani navodi domaćih deminera da se strane nevladine organizacije nezakonito bave deminiranjem u BiH zato što nisu u skladu sa zakonom registrovani za obavljanje te djelatnosti.

Nakon što je naš list nedavno prenio tvrdnje predstavnika domaćih deminera da strane nevladine organizacije nemaju zakonom propisani status pravnog lica zbog čega nisu validne akreditacije koje im je izdala Komisija za deminiranje BiH, to je i zvanično potvrđeno od strane nadležnih institucija BiH. U odgovoru Ministarstva pravde BiH na zahtjev Centra za humanitarno razoružanje (SHR) iz Mostara navedeno je da u Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH nema pravnog osnova za to da kancelarija ili predstavništvo stranih nevladinih organizacija stekne status pravnog lica.

– Ministarstvo pravde BiH nadležno je za osnivanje i pravni položaj udruženja i fondacija, registrovanje, imovinu, prestanak rada i brisanje iz registra, statusne promjene i druga pitanja značajna za rad udruženja i fondacija koja se registruju u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. Tim zakonom je uređeno i registrovanje kancelarija, predstavništava i drugih organizacionih oblika stranih udruženja i fondacija. Zakon kaže da za sticanje statusa pravnog lica kancelarije ili predstavništva stranih nevladinih organizacija nema pravnog osnova – navodi se u odgovoru.

Predsjednik Centra za humanitarno razoružanje iz Mostara Davor Kolenda pozdravlja napore međunarodnih organizacija koje uspijevaju da obezbijede donacije i svojim aktivnostima doprinose smanjivanju opasnosti od mina u BiH, ali kaže da svaka država koja drži do sebe mora na svojoj teritoriji sprovoditi svoje zakone.

– Nažalost, kod nas nije tako, a jedan od razloga je i to što se interes pojedinaca stavlja ispred zakona. Pored svega toga, proces deminiranja u BiH, bez obzira na svjesne ili nesvjesne postupke pojedinaca, ne smije da bude zaustavljen i to je ono što je najznačajnije, ali on se mora vratiti u okvire zakona – kaže Kolenda, dodajući da govori u ime 11 domaćih deminerskih firmi i nevladinih organizacija.

On dodaje da ne želi ni u koga da upire prstom, ali ističe da se zna šta je čija uloga u procesu deminiranja u BiH.

– Direktor Centra za deminiranje BiH (BHMAK) odgovoran je za zakonitost i on je kao takav bio dužan da Komisiji za deminiranje BiH predloži da izda akreditacije firmama i organizacijama koje za to ispunjavaju uslove. Zašto je on Komisiji predložio da akredituje one koji za to ne ispunjavaju uslove, jer nemaju status pravnog lica, to je pitanje za njega – kaže Kolenda.

Prema njegovim riječima, nakon što je Ministarstvo pravde BiH potvrdilo da predstavništva stranih organizacija nemaju status pravnog lica, a time ne ispunjavaju prvi uslov za dobijanje akreditacija, jasno je da su članovi Komisije za deminiranje dovedeni u zabludu i da su izdali akreditacije onima koji ne ispunjavaju uslove.

– Zato smo i tražili da stave van snage nelegalno akreditacije izdate predstavništvima stranih organizacija i upozore ih da su dužne da se akredituju u skladu pravnim propisima koji važe u BiH – kaže Kolenda.

On ističe da je rješenje u striktnoj primjeni zakona ili u izmjeni Pravilnika za akreditovanje organizacija za protivminsko djelovanje.

– Međutim, najznačajnije je da se deminiranje ne zaustavlja. U tom cilju, predlažemo ministarki civilnih poslova Ankici Gudeljević da sazove Bord donatora kako bi zajedno tražili rješenja za prevazilaženje problema u procesu deminiranja – kaže Kolenda.

BHMAK

Direktor BHMAK-a Saša Obradović kaže da je proces deminiranja u BiH u značajnoj mjeri usporen usljed epidemije izazvane virusom korona zbog čega je i veliki dio donatorskih sredstava planiranih za deminiranje usmjeren na borbu protiv korone.

– U tom smislu u određenoj mjeri razumijem i nezadovoljstvo deminerskih firmi i organizacija. Što se tiče njihovih tvrdnji, i mi smo tražili od Ministarstva pravde BiH tumačenje pojedinih pravnih propisa, ali još nismo dobili odgovor – kaže Obradović.

/Glas Srpske/

PODIJELI