Sutra 23. sjednica Skupštine opštine Prnjavor

0
623

DNEVNI RED:

1. Aktuelni čas,
2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe (prijedlozi),
3. Odluka o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (prijedlog),
4. Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor (prijedlog),
5. Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Zapad“ (izmjena III) (prijedlog),
6. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (prijedlog),
7. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor (prijedlog),
8. Odluka o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu (nacrt),
9. a) Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta na području opštine Prnjavor za
2018. godinu,
b) Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2019. godinu,
10. a) Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-
invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu,
b) Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini
Prnjavor za 2019. godinu,
11. Izvještaj o radu Skupštine opštine, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine za 2018. godinu,
12. Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama i ustanovama za kulturu na području opštine Prnjavor.

PODIJELI