Svako domaćinstvo u BiH duguje banci 6.537 KM

0
1144

Ukupni krediti komercijalnih banaka u BiH na kraju prvog polugodišta 2015. iznosili su skoro 17,17 milijardi KM, od toga dugoročni oko 12,92 milijardi, a kratkoročni oko 4,25 milijarde KM.

To je porast od 1,8 odsto u odnosu na jun prošle godine kada su krediti iznosili 16,86 milijardi KM, dok je u odnosu na kraj 2014. godine (oko 16,89 mlrd. KM) kreditni rast nešto manji i iznosi oko 1,6%.

Ukupnom kreditnom rastu najviše su doprinijeli krediti stanovništva koji čine 44,8 odsto ukupnih kredita, a koji su na godišnjem nivou porasli za 375,1 milion KM ili za 5,1 odsto. Prema podacima Centralne banke BiH, na kraju juna ove godine ukupni krediti stanovništvu dostigli su gotovo 7,7 milijardi KM u odnosu na 7,32 milijardi KM iz juna 2014.

Prema posljednjem popisu, u BiH ima 1,16 miliona domaćinstava, dakle, svako domaćinstvo u banci je zaduženo za 6.537 KM. Podijelimo li dug građana na stanovnike, pa i one koji su se tek rodili, banci je dužno više od dvije hiljade maraka.

Za 5,4 odsto porasli su i krediti nefinansijskih javnih poduzeća koji su na kraju juna ove godine iznosili 865,2 miliona KM u odnosu na 820,6 miliona maraka iz juna prošle godine.

I krediti vladama Republike Srpske i FBiH porasli su za 1,3 odsto, na 508 miliona s 501,5 miliona KM, kao i krediti vladama županija koji su porasli čak 60,9 posto – sa 118,4 milijuna na 190,5 miliona maraka.

istovremeno, kod kreditiranja privatnih poduzeća i opština u BiH primjetan je suprotni trend.

Kod privatnih poduzeća kreditni pad iznosio je 3,3 odsto i na kraju juna ove godine ti krediti su iznosili više od 7,35 milijardi KM, što je oko 42,85 odsto ukupnih kredita komercijalnih banaka u BiH. Krediti opština u BiH ukupno su na polugodištu 2015. iznosili 325,6 miliona KM što je manje za 4,1 odsto. (NN/ vecernji.ba)

PODIJELI