Svi Pakistanci idu kući

0
501

Ilegalni migranti iz Pakistana uskoro bi mogli da budu deportovani iz BiH, a na osnovu pregovora i dogovora domaćih sa tamošnjim vlastima, potvrđeno je juče za “Glas Srpske”.

Ministarstvo bezbjednosti BiH nedavno je formiralo radnu grupu koja je radila na sporazumu čije bi potpisivanje značilo povratak ilegalnih migranata, porijeklom iz Pakistana, a kojih je i najviše u BiH, u njihovu domovinu. Konačan tekst nacrta sporazuma, na koji je mišljenje dala i pakistanska strana, utvrđen je juče i proslijeđen u dalju proceduru, odnosno Savjetu ministara, a o njemu treba da se izjasni na kraju i Predsjedništvo BiH.

Član radne grupe i savjetnik direktora Granične policije BiH Svevlad Hofman izjavio je za “Glas Srpske” da je to radno tijelo usaglasilo detalje i da su sada na potezu nadležne institucije vlasti. Kada BiH i Pakistan ratifikuju sporazum, to će biti osnova koja bi u praksi značila da se svi Pakistanci koji su nezakonito došli u BiH procesom readmisije vraćaju u zemlju svog porijekla, a Pakistan bi bio dužan da ih prihvati.

– Stavovi BiH i Pakistana su objedinjeni u nacrt sporazuma o readmisiji, koji je proslijeđen u Savjet ministara BiH na usvajanje, a nakon toga treba Predsjedništvo BiH da ga ratifikuje. I druga strana treba to isto da uradi, a kada dokument usvoje i pakistanske vlasti, stvaraju se uslovi da taj akt bude potpisan i stupi na snagu. U ovom trenutku je još nezahvalno govoriti kada će cijela procedura biti okončana – istakao je Hofman.

Naglasio je da je trenutno važno da postoji dobra volja da se krene sa ovim i da se napravi jedan korak ka boljem upravljanju migracijama.

– To je izuzetno bitno. Nastaviće se saradnja, odnosno pokušati da se takvi sporazumi usaglase i sa drugim zemljama visokog migracijskog rizika, kao što su Maroko, Bangladeš i druge – zaključio je Hofman.

Hofman je, na pitanje kako će se tretirati migranti koji borave u BiH bez dokumenata, za koje se ne zna ko su, rekao da i za to postoji rješenje. To je, kako je kazao, biometrija, a upućeni vjeruju da će, kada sporazum stupi na snagu, dovesti do smanjenog priliva migranata iz Pakistana jer će znati šta ih čeka.

Utvrđivanje identiteta ilegalnih migranata predstavlja veliki izazov i problem za domaće službe jer veliki broj njih nema kod sebe dokumente, što otežava i provjere u zemljama porijekla. To je ranije za “Glas” isticao i direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, naglašavajući da je više od 97 odsto migranata bez ikakvih ličnih dokumenata.

Služba za poslove sa strancima BiH u prvom polugodištu 2020. godine evidentirala je 6.641 nezakonitog migranta, a sudeći prema izjavama koje su uzete od njih, najviše ih je iz Pakistana. Služba je prilikom postupaka za udaljavanje lica iz BiH od diplomatsko-konzularnih predstavništava nekih zemalja informisana da institucije nisu u mogućnosti da na osnovu lične izjave i foto-daktiloskopske dokumentacije potvrde državljanstvo lica, već traže i dodatne dokaze, kao što su pasoš, lična karta, diploma, vozačka dozvola.

U informaciji koja je početkom septembra razmatrana u Parlamentu BiH je, između ostalog, navedeno da, kada su u pitanju Pakistanci, Služba je došla do podataka da je tamošnji parlament razmatrao mogućnost pomoći njihovim državljanima koji borave u privremenim prihvatnim centrima u BiH.

/Glas Srpske/

PODIJELI