TAKMIČENJE ZA NAJBOLJI POSLOVNI PLAN ZA RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

0
1079

 

Podrška razvoju ženskog preduzetništva na ruralnom području

POZIV ZA ŽENE SA RURALNIH PODRUČJA:

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJI POSLOVNI PLAN ZA RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

 

Planirate da započnete vlastiti biznis, proširite ili unaprijedite postojeći, želite da razvijate preduzetništvo u ruralnompodručju, potrebna vam je podrška u realizaciji vaše ideje? Možda je ovo prilika za vas.

Magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj „Agro Planeta“ i Mikrokreditna organizacija Partner, pozivaju žene iz ruralnih sredina da se prijave i predstave svoje poslovne ideje za učestvovanje na takmičenju Najbolji poslovni plan za razvoj ženskog preduzetništva na ruralnom području. Cilj takmičenja je podržati inovativne i razvojne ženske inicijative koje jačaju ruralnu ekonomiju, a samim tim doprinose (samo)zapošljavanju u ruralnom području.

Pravo za prijavu imaju žene, koje žele da pokrenu novi ili prošire i unaprijede postojeći biznis, a koji je vezan za ruralno područje. Takođe, prijavu mogu podnijeti udruženja i zadruge koje su vođene od strane žena.

Nakon predstavljanja ideja, učesnice će imati priliku da učestvuju na trodnevnom treningu pod nazivom „Korak po korak do uspješnog poslovnog plana“ ,a koji će im omogućiti sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti poslovnog planiranja. Stručno osoblje Centra za ekonomski i ruralni razvoj – CERD pružiće pomoć svim učesnicama prilikom praktične izrade poslovnih planova. Sve učesnice treninga koje u predviđenom roku dostave svoje poslovne planove imaće priliku da se takmiče za nagradu. Ocjenu i rangiranje poslovnih planova izvršiće stručna komisija na osnovu unaprijed definisanih kriterijuma.

Najbolji poslovni plan magazin „Agro planeta“ nagradiće mini grantom u iznosu od 3.000 KM. Pomenuti iznos će se uručiti u robi i/ili uslugama, koje su navedene u poslovnom planu a koje su ključne za realizaciju poslovne ideje.

Takođe, učesnicama u ovom takmičenju, Mikrokreditna organizacija Partner ponudiće kreditna sredstva za započinjanje ili proširenje poslovne djelatnosti.

Prijava se podnosi na posebnom obrascu u kojem treba da se ukratko predstavi poslovna ideja. Prijavni obrazacse može dobiti podnošenjem zahtjeva na e-mail: agroplaneta@cerd.ba. Krajnji rok za podnošenje prijave je 8.novembar 2016. godine. Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051/325-610 ili e-mail adresu agroplaneta@cerd.ba.

 

Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Civilno društvo i ruralni razvoj – CiSaRD“, koji implementira Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD, afinansira švedska organizacija We Effect.

PODIJELI