Trninić: Gradimo velike putne projekte i pripremamo nove

0
394

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je Srni da je resorno ministarstvo u prvih 100 dana mandata nove Vlade Srpske realizovalo aktivnosti koje su se odnosile na izgradnju i pripremu velikih infrastrukturnih projekata, poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, donošenje zakona i restrukturisanje Željeznica Republike Srpske.

Trninić je kao jedan od najvažnijih rezultata izdvojio potpisivanje ugovora o projektovanju i izgradnji auto-puta na Koridoru “Pet ce” kroz Srpsku od petlje “Јohovac” do petlje “Rudanka”.

On je rekao da je nastavljena priprema velikih infrastrukturnih projekata.

– U toku je eksproprijacija i izbor izvođača radova za izgradnju šest kilometara duge dionice Јohovac-Rudanka na auto-putu Doboj-Vukosavlje, na koridoru “Pet ce”. Za ovu dionicu su obezbijeđena sredstva i to grant EU u iznosu 14 miliona evra i kredit Evropske banke za obnovu i razvoj od 70 miliona evra – rekao je Trninić.

Za sedam kilometara dugu dionicu auto-puta na Koridoru “Pet ce”, od Rudanke do Putnikovog brda, u toku je obezbjeđivanje novca.

– Vrijednost projekta je 150 miliona evra. Vode se pregovori sa EBRD, a aplicirano je i prema Investicionom okviru za zapadni Balkan za grant sredstva – istakao je Trninić.

Prema njegovim riječima, u toku je izbor izvođača radova i stručnog nadzora za izgradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške, na auto-putu Banjaluka-Gradiška, a pokrenute su aktivnosti i na izgradnji mosta preko rijeke Save na lokaciji Sremska Rača/Rača i auto-puta Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-Rača.

– Postignut je dogovor o lokaciji mosta i u toku je izrada tehničke dokumentacije i iznalaženju finansijskih sredstava za izgradnju. Upućena je inicijativa Savjetu ministara za definisanje i potpisivanje međudržavnih sporazuma s ciljem izgradnje auto-puta Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-granica Srbije, odnosno auto-puta Beograd-Sarajevo i određivanje lokacije zajedničke tačke auto-puta na granici Srbije i BiH, te planiranje izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save – naveo je Trninić.

U toku je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju brzog puta Sarajevo-Mesići-Ustiprača-Višegrad-granica Srbije, brzog puta Bijeljina-Zvornik-Milići- Vlasenica-Han Pijesak-Sokolac i brzog puta Brod na Drini-Tjentište.

– Za izgradnju magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje-granica Crne Gore, sa međudržavnim mostom, u toku je rješavanje imovinskih odnosa i obezbjeđivanje finansijskih sredstava. Vrijednost projekta je 78 miliona evra – napomenuo je Trninić.

Prema njegovim riječima, u toku je izrada projektne dokumentacije i izbor konsultanta za izradu glavnog projekta za poboljšanje magistralnog puta “M-16” od granice sa Federacijom BiH do Banjaluke, sa izgradnjom obilaznice oko Banjaluke.

U toku je i izrada projektne dokumentacije za poboljšanje dionice magistralnog Sarajevo-Foča.

Trninić je rekao da je Vlada usvojila jedinstvenu listu prioritetnih projekata BiH u oblasti transporta, koja je preduslov za povlačenje donacija i povoljnih kredita od međunarodnih razvojnih banaka.

– Prethodno je usvojena lista prioritetnih projekata Republike Srpske i svi projekti sa te liste uvršteni su u nacrt liste prioritetnih projekata BiH čime je značajno ojačana pozicija najvažnijih projekata iz oblasti saobraćaja u Srpskoj kada je riječ o mogućnostima za dobijanje donatorskih sredstava i povoljnih kredita – naglasio je Trninić.

Kada je riječ o zakonodavnim aktivnostima, Narodna skupština Srpske usvojila je Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi zbog potrebe unapređenja ove oblasti i usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

Usvojen je i Nacrt zakona o radio-amaterizmu čiji je cilj uređenje ove oblasti s obzirom na to da su radio-amateri izuzetno važna karika u sistemu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Trninić je rekao da je Vlada donijela Program bezbjednosti saobraćaja na putevima u Srpskoj za period od 2019. do 2022. godine.

– U proteklim godinama napravljeni su značajni koraci u izgradnji sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja. Međutim, to nije dovoljno ako ne bude podignuta svijest građana o bezbjednom i odgovornom učešću u saobraćaju – rekao je Trninić.

Prema njegovim riječima, Agencija za bezbjednost saobraćaja zbog toga je nabavila simulator koji demonstrira prevrtanje automobila i on će biti korišćen u svrhu demostracije značaja upotrebe bezbjednosnog pojasa u vožnji prilikom nezgode i prevrtanja vozila.

Sumirajući rezultate u oblasti željezničkog saobraćaja, Trninić je rekao da su najznačajnije aktivnosti bile u okviru finansijskog restrukturisanja Željeznica Srpske.

– Isplaćene su sve obaveze prema radnicima i Poreskoj upravi tako da su Željeznice Republike Srpske rasterećene plaćanja kamata i zateznih kamata za neizvršene obaveze. Od početka projekta u martu 2017. godine smanjen je broj radnika sa početnih 3.098 na 2.462. Obaveza Željeznica Srpske je da do kraja 2021. godine broj radnika svede na 2.098 – rekao je Trninić.

On je dodao da će nakon finansijskog restrukturisanja biti srpovedeno i vlasničko i organizaciono restrukturisanje Željeznica.

(Srna)

PODIJELI