U jačanje riječnih bedema uloženo 50 miliona KM

0
388

Kroz različite projekte u vodoprivredne sisteme u Srpskoj lani je investirano oko 50 miliona KM, a ulaganja u tu oblast istim tempom biće nastavljena i u narednom periodu.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS ističu da je tokom prošle godine u oblasti vodoprivrede urađeno mnogo i to na projektima odbrane od poplava, uređenja vodotokova i gradnje sistema za navodnjavanje.

Istakli su da je za izvršenje projekta “Hitne pomoći i prevencije poplava na području RS” potpisan finansijski ugovor sa Evropskom investicionom bankom o pozajmici od 55 miliona evra. Projekat uključuje rehabilitaciju riječnih nasipa i kanala, rehabilitaciju i zamjenu crpnih stanica, te mapiranje rizika od poplava i planove za upravljane i zaštitu.

– U okviru tog projekta tokom 2019. završeni su brojni radovi kao što su, između ostalog, sanacija korita rijeke Drinjače na području Šekovića, sanacija ruševnih obala rijeke Velike Usore kod Teslića, a unaprijeđen je i glavni kolektorski kanal Tavija u Kostajnici – kazali su u Ministarstvu poljoprivrede.

Dodali su da je u oktobru prošle godine završeno i izdizanje savskog nasipa na području Kozarske Dubice, te započeto devet ugovora iz projekta “Hitne pomoći i prevencije poplava na području Srpske”, čije se okončanje očekuje u narednim godinama.

U Ministarstvu poljoprivrede navode da je krajem prošle godine završena i prva faza projekta “Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u BiH” u vrijednosti od 6,6 miliona KM, u kojem su izrađene mape opasnosti i rizika za sve veće slivove u BiH, osim rijeke Trebišnjice.

– Očekujemo da do juna budu završene i mape opasnosti i rizika i za Trebišnjicu – kazali su u resornom ministarstvu. Dodali su da su lani realizovane i mjere u okviru projekta “Hitne sanacije vodoprivrednih objekata oštećenih u poplavama 2014. godine” i to u šest lokalnih zajednica.

– Rađena je izgradnja vodovodnog sistema “Crno vrelo” u Prijedoru, sanacija desne obale rijeke Vrbanje u Banjaluci, čišćenje dijelova kanalske mreže u tri mjesne zajednice u Gradišci, a završena je i sanacija brana-drenažne mreže u Kozarskoj Dubici – rekli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Prošle godine, kako navode u ministarstvu, započeti su radovi u okviru projekta “Regionalna rekonstrukcija i izgradnja infrastrukture zaštite od poplava u slivu Save”, čiji se završetak očekuje u narednim godinama, a nastavljena je i regulacija korita rijeke Janje na području Ugljevika i Bijeljine.

Kada je riječ o sistemima za navodnjavanje, u Ministarstvu poljoprivrede ističu da bi u februaru trebalo da bude završena izgradnja sistema za navodnjavanje u Ljubinju na površini od 250 hektara, a izrađena je i tehnička dokumentacija za izgradnju brane Lubina sa akumulacijom i dijelom cjevovodne mreže na području Potkozarja, čime bi se omogućilo navodnjavanje oko 300 hektara zemljišta.

– Ove godine u planu je uređenje rijeke Miloševice u Prijedoru, zatim uređenje riječnih obala u Čelincu i Jezeru, te regulacija rijeke Zeleni Jadar u Milićima i rehabilitacija pumpnih stanica na rijeci Savi. Vrijednost tih radova je oko 16 miliona KM, a tokom 2020. započeće i realizacija mjera iz dodatnih 19 miliona evra kredita EIB-a. Iz Fonda solidarnosti su planirana ulaganja od 1,3 miliona KM za uređenje dijela Majevičkog obodnog kanala i regulaciju dijela vodotoka Lukavac u Bijeljini – kazali su u Ministarstvu poljoprivrede.

DRINA

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da su tokom 2019. godine kroz projekat zaštite od poplava u slivu rijeke Drine izvođeni radovi na regulaciji rijeke Janje u dužini od 1,8 kilometara, a vrijednost tog posla je 6,1 milion KM.

– Obavljeno je oko 50 odsto radova, a završetak se očekuje do decembra ove godine. Takođe, iz istog projekta je rađeno na izgradnji obaloutvrda na lokacijama Eko-kamp Amajlije, Orlovo polje, Tri dlake i Balatun – rekli su u Ministarstvu poljoprivrede.

/Glas Srpske/

PODIJELI