U nedjelju premijera dokumentarnog filma „Vukovi sa Vučijaka“

0
443

Želja da se živi u slobodi sa svojim narodom, svojom porodicom i u svojoj državi stvorila je, u okolini Prnjavora, prvu dobrovoljačku jedinicu u proteklom Otadžbinsko-odbrambenom ratu, Vukove sa Vučijaka.
Vukovi su, dokazavši se borbama u Zapadnoj Slavoniji, na početku rata, izrasli u elitnu jedinicu.
Kao takvi, Vukovi, nisu odgovarali tadašnjim političko-policijskim strukturama Bosne i Hercegovine. Nakon povratka iz Zapadne Slavonije, 14. i 15. novembra 1991.god. MUP BiH organizuje hapšenje komandanta Veljka Milankovića i većine boraca iz jedinice.

Vukovi uspijevaju da odbace lažne optužbe. Čim su oslobođeni, ne izgubivši moral, ponovo odlaze u Zapadnu Slavoniju da pomognu braći u borbi protiv neprijatelja.

22. juna 1992. godine, po naređenju generala Momira Talića, zaslugama u ratnim akcijama, Vukovi sa Vučijaka formirani su kao Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. To je bila velika čast za pripadnike te jedinice.

Učestvovali su u brojnim akcijama – oslobađanju Dervente, proboju Koridora, oslobađanju Cera, Dobor Kule, Modriče, Bijelog Brda, Kašića, bitkama na Gradačcu, Ozrenu i mnogim drugim ratištima.
Јedinicom je komandovao legendarni komandant, poručnik Veljko Milanković.

Za izuzetne junačke podvige u oružanim borbama koje predstavljaju naročit primjer junaštva i služe kao uzor budućim generacijama kako se treba boriti za Republiku Srpsku, Vukvi su, tokom rata, odlikovani ordenom Miloša Obilića, a u miru Karađorđevom zvijezdom Republike Srpske prvog reda. Komandant Vukova, poručnik Veljko Milanković, takođe je odlikovan ordenom Miloša Obilića.
Kroz bataljon je prošlo oko 700 boraca, od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno.

Radio-televizija Republike Srpske u maju 2020. godine ušla je u realizaciju dokumentarnog filma „Vukovi sa Vučijaka“. Intervjuisana su 24 sagovornika, većinom pripadnika Vukova. Udruženje „Vukovi sa Vučijaka“ sa predsjednikom Slavišom Milankovićem na čelu pružilo je nesebičnu pomoć ekipi RTRS-a u pripremanju i realizaciji filma – organizovanjem snimanja, ustupanjem velikog dijela arhivskih snimaka, fotografija, novinskih članaka, konsultacijama… Film je u fazi postprodukcije. Predviđeno je premijerno emitovanje oko 14. februara 2020. godine. Tog dana preminuo je komandant Veljko Milanković, nakon što je ranjen 4. februara 1993. godine u Kašiću kod Benkovca.

Ekipa Radio-televizije Republike Srpske koja je realizovala film:

Milka Tošić, scenario
Milan Petković, režija

Јan Rakić, direktor fotografije
Milan Knežević, kamera
Slaviša Branković, kamera
Žarko Kalaba, montaža

Mario Paljević, majstor svjetla
Duško Lazić, majstor svjetla
Aleksandar Vlajić, snimatelj zvuka
Srđan Radaković, snimatelj zvuka
Aleksandar Vlajić, dron
Saša Pavlović, muzika
Aleksandar Đorđević, glavni producent

PODIJELI