U raljama prosjačenja i prostitucije i 24 maloljetnika

0
615

Banjaluka – Trgovina ljudima sve je prisutniji problem unutar granica BiH, a samo tokom prošle godine identifikovano je 36 potencijalnih žrtava, od kojih je čak 24 maloljetnika.

Navedeno je to u izvještaju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti trgovine ljudima u BiH za 2018. godinu.

U ovom dokumentu, koji je urađen na osnovu podataka iz tužilaštava, službi za sprovođenje zakona, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija, istaknuto je da je ukupno 12 lica bilo žrtva prosjačenja, a njih devet seksualno iskorišćavano. Radi prisilnog sklapanja braka prodato je šest osoba, dok je registrovana i po jedna radna eksploatacija, polni odnos sa djetetom i bludna radnja.

U šest slučajeva zabilježen je i neki od ostalih oblika eksploatacije.

Podaci tog izvještaja pokazuju i da u paklu trgovine ljudima završi više žena nego muškaraca.

– Evidentirana je 21 žrtva ženskog, a 15 muškog pola – stoji u izvještaju. Zanimljiva je i činjenica da su od ukupnog broja žrtava, njih osam bili strani državljani, i to iz Crne Gore, Avganistana, Šri Lanke i Makedonije.

Tužilaštva su donijela 41 naredbu o sprovođenju istrage protiv 79 osoba i podigla 26 optužnica protiv 37 osoba, dok su sudovi izrekli 48 osuđujućih presuda protiv isto toliko osoba za krivična djela trgovine ljudima i povezana krivična djela.

– U BiH je potrebno unaprijediti sistem podrške za borbu protiv trgovine ljudima, kao i efikasno krivično gonjenje svih koji su povezani sa tim krivičnim djelom. Neophodno je i efikasnije pomoći žrtvama, ali i ojačati saradnju između svih onih koji se bore protiv te pošasti – samo su neke od navedenih preporuka.

Nije izostavljen ni problem sa migrantima, pa je tako u izvještaju istaknuto, s obzirom na to da je njihov broj od početka prošle godine u BiH počeo konstantno rasti, da je Misija OEBS-a uradila procjenu situacije.

Cilj te procjene je, tvrde, pružanje pomoći relevantnim akterima kako bi unaprijedili svoj odgovor na povećani broj migranata i izbjeglica. Date su i preporuke vladinim agencijama i humanitarnim organizacijama radi reforme i unapređenja trenutne prakse. Procjena sadrži i konkretne preporuke za Graničnu policiju, Službu za poslove sa strancima, zdravstvene ustanove, centre za socijalni rad i druge.

– U suštini, potrebna je efikasnija i jasnija komunikacija, kao i distribucija jasnih smjernica i standardnih operativnih postupaka, te redovni i inkluzivni koordinacijski sastanci sa svim relevantnim akterima, kako vladinim, tako i nevladinim – navedeno je u izvještaju.

Obuka

Misija OEBS-a u BiH lani je, kao i prethodnih godina, ulagala u jačanje kapaciteta domaćih organa vlasti za borbu protiv trgovine ljudima. Konkretno, podržali su, kažu, obuku Centra za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) u okviru koje je učestvovalo više od 30 tužilaca i sudija iz cijele BiH .

U BiH lani evidentirani sljedeći oblici eksploatacije:

– 12 prosjačenja

– 9 seksualno iskorišćavanih

– 6 prodaja rad prisilnog sklapanja braka

– 1 radna eksploatacija

– 1 polni odnos sa djetetom

– 1 bludna radnja

– 6 ostalih oblika

PODIJELI