U registru pedofila provjeravaju i već zaposlene u školama i vrtićima

0
593

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je do sada imalo više zahtjeva od obrazovnih i predškolskih ustanova za provjeru po registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece, i to ne samo lica koja treba da prime u radni odnos, već i svih zaposlenih, potvrđeno je “Nezavisnim” u MUP-u RS.

“Svrha ovog registra je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo”, pojasnili su u MUP-u.

Naglasili su da registar vodi nadležna organizaciona jedinica MUP-a, te da se podaci iz registra vode trajno i ne brišu se.

Dugo se čekalo na to da ovaj registar zaživi, odnosno stupi na snagu, a i te kako je bio potreban, kažu stručnjaci.

“Podatke MUP-u dostavljaju sudovi osim u slučaju kada je riječ o pravosnažnim presudama, koje su već upisane u kaznenu evidenciju”, kazali su u MUP-u.

Podaci iz registra, navode u MUP-u, mogu se između ostalog dati sudu, tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica upisanog u registar.

“Podaci se mogu dati i organima i organizacijama, ustanovama, institucijama i udruženjima koji u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt s djecom, ako za to postoji opravdan interes, kao i drugim organima”, ističu u MUP-u za “Nezavisne”.

Kazali su da su organi prilikom zapošljavanja ili angažovanja lica koja dovode u neposredan kontakt s djecom obavezni da zatraže od nadležnog organa podatak da li je to lice upisano u registar.

“Svi subjekti su obaviješteni o postojanju ovog registra, kao i o njihovim obavezama koje proizlaze iz zakona, a zakonom je propisana i sankcija, odnosno novčana kazna za institucije koje propuste da izvrše svoju obavezu”, upozoravaju u MUP-u RS te dodaju da će novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM biti sankcionisano lice koje zloupotrijebi podatke iz registra u cilju zastrašivanja ili uznemiravanja lica upisanih u registar ili njihovih porodica, te ako taj podatak javno objavi.

U Instituciji ombudsmana za djecu su kazali da su godinama ukazivali na potrebu i obavezu donošenja registra pedofila, kao jedne od mjera koje, pored drugih sistematskih mjera i aktivnosti u različitim resorima, treba da doprinese boljoj zaštiti mališana i njihovih sigurnosti.

“Osnovni cilj uspostavljanja registra je stavljanje pod nadzor lica koja su pravosnažno osuđena za ova krivična djela da bi se osigurala zaštita djece i njihove sigurnosti kroz smanjenje broja povratnika među počiniocima ovih djela”, navode u Instituciji ombudsmana.

Istakli su da je, s obzirom na to da stručnjaci upozoravaju da je riječ o počiniocima koje je najteže rehabilitovati, te da će poslije izdržane kazne bez obzira na njenu visinu ponovo učiniti isto, ključno da se ova lica stave pod nadzor.

“S tim u vezi istima je, između ostalog, zabranjeno približavanje objektima i ustanovama u kojima borave djeca i ne mogu raditi s djecom po bilo kom osnovu. Obaveza je svih ustanova i službi koje rade s djecom da izvrše odgovarajuću provjeru za angažovana lica”, upozorili su u ovoj instituciji.

Naglasili su da je Institucija ombudsmana za djecu u prošloj godini zaprimila žalbe kojima se ukazuje na povredu prava djeteta na zaštitu od različitih oblika nasilja, uključujući i seksualno.

Saša Milovanović, predsjednik Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja, kazao je da je održan sastanak na temu registra pedofila.

“Mi smo inicijatori registra pedofila. Prezadovoljni smo reakcijom Vlade RS, kao i odazivom građana koji su dali maksimalan doprinos potpisima”, naglasio je Milovanović.

Istakao je da ne raspolaže preciznim podacima koliko lica se nalazi u registru, ali da ocjenjuje da su sva pravosnažno osuđena lica za pomenuta krivična djela već u evidenciji.

(Nezavisne)

PODIJELI