U srijedu neradni dan

0
462

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava javnost da u skladu sa Odlukom o radu u dane republičkih praznika na dan, 21. novembar – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade:

-subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe),

-subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda,

-subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

Opština Prnjavor

PODIJELI