U srijedu sjednica Skupštine Grada Prnjavor

0
176

Sjednica Skupštine Grada, dvadeset sedma po redu biće održana u srijedu, 27. decembra odlučeno je na sjednici Kolegijuma Skupštine Grada.

Na dnevnom redu nalazi se dvadeset osam tačaka, a odbornici lokalnog parlamenta razmatraće, između ostalog, prijedlog budžeta Grada Prnjavor za 2024. godinu, prijedlog odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti za 2024. godinu, program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih namjena za narednu godinu, program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu, program održavanja lokalne putne mreže za 2024. godinu, plan kapitalnih ulaganja na području grada na narednu godinu, kao i nekoliko odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti.

Na dnevnom redu nalazi se i dio akata koji se usklađuje sa odredbama Zakona o gradu Prnjavor, a lokalni parlament će razmatrati i prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanja v.d. direktora JU Centar za kulturu i turizam Prnjavor, kao i prijedlog rješenja o imenovanju v.d. članova nadzornog odbora JKP „Komgrad“ d.o.o. Prnjavor.

Sjednica počinje u 9.00 časova.

PODIJELI