U toku podjela zahtjeva za regresirano gorivo

0
1740

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Prnjavor, u saradnji sa resornim ministarstvom, provodi aktivnosti na podjeli zahtjeva za regresirano euro dizel gorivo po regresiranim cijenama za sjetvu 2014. godine.

Stručni saradnik u opštinskom Odjeljenju za poljoprivredu,Petar Ignjatić, istakao je da je zaključno sa 17. aprilom, u ovom odjeljenju izdato 527 zahtjeva za ostvarivanje prava na regrese za proljetnu i jesenju sjetvu za tekuću godinu.

On je napomenuo da je za ostvarivanje prava na regresirano gorivo potrebno ispuniti određene uslove.

“Da bi neko ostvario ovo pravo mora imati registrovano poljoprivredno gazdinstvo u skladu sa upisom u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava, da nije dužnik na osnovu preuzetih količina dizel goriva ili mineralnog đubriva iz ranijih godina, isključujući 2012. godinu i da ispunjava minimalne sjetvene površine ” kazao je Ignjatić.

Kada je riječ o maksimaloj količini odobrenog dizel goriva za poljoprivrednike, ona se izdaje u količini od 100 litara po hektru za ratarske i povrtlarske kulture i 80 litara po hektru za voćnjake i vinograde.

Registrovani poljoprivredni proizvođači zahtjeve za euro dizel mogu preuzeti u kancelarijama odjeljenja za poljoprivredu u Prnjavoru, a od dokumentacije je potrebno da na uvid prilože ličnu kartu.

Zahtjevi se odobravaju na osnovu ranije dostavljenih spiskova od strane resornog ministarstva, a trenutno se na istima nalazi 991 poljoprivredni proizvođač koji ostvaruje ovo pravo i 33 poljoprivrednika koja su diskvalifikovana po različitim osnovama.

Preuzimanje regresiranog goribva obavljaće se na pumpama Nestro Petrola, Gagi trans na Vijaci, Krajina petrola, Kristal trejd na pumpama u Šibovskoj, Potočanima, Lišnji, Palačkovcima i Kremni, Dušanić-Prnjavor i Nešković u Prnjavoru.

Cijena regresiranog evro dizela je i ove godine umanjena za 0,60 KM po litru, a poljoprivrednici nemoraju cijelu količinu goriva preuzeti odmah, nego u skladu sa svojim potrebama./R.P./

PODIJELI