Ustavni sud se izjasnio i o Odluci o radnom vremenu u opštini Prnjavor

0
1816

Odluka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana gradskog naselja Šekovići nije u skladu sa Ustavom Republike i Zakonom o uređenju prostora i građenju, jer je donesena na osnovu zakona koji je na snagu stupio nakon pokretanja postupka njenog donošenja, utvrdio je danas Ustavni sud Republike Srpske.
25_9_2009_17_IMG_1817-1Ustavni sud utvrdio je i da odredbe stavova 2 i 3 člana 6 Odluke o komunalnoj naknadi opštine Brod nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima, jer je Skupština opštine propisala obaveze plaćanja komunalne naknade šire od onih koji su zakonom propisani, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Sud nije utvrdio neustavnost osporenih odredaba Uredbe o postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od javnog interesa, Odluke o visini naknada za korištenje podataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odluke opštine Bijeljina o naknadi za parkiranje zbog nedostajućeg broja parking mjesta, te Odluke o komunalnoj naknadi opštine Brod.

Ustavni sud nije utvrdio neustavnost ni odredaba Odluke o usklađivanju penzija radnika koji su radili na određenim poslovima i radnim zadacima u kazneno-popravnim organizacijama ostvarenim u pojedinim razdobljima i Uredbe o posebnoj naknadi učesnicima NOR-a i Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugom objektima na području opštine Prnjavor. srna

PODIJELI