Usvojen set zakona za povećanje plata svim radnicima

0
842

Narodna skupština usvojila je sinoć, po hitnom postupku, set zakona čije izmjene i dopune rezultuju povećanjem plata svih zaposlenih u Republici Srpskoj.

Usvojeni su zakoni o izmjenama i dopunama zakona o radu i o porezu na dohodak, zakoni o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske, u oblasti prosvjete i kulture, u javnim službama Srpske, u institucijama pravosuđa, u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Srpske, te Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Srpskoj.

Narodna skupština je, po hitnom postupku, usvojila i Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, kojim se propisuje da se posebne istražne radnje mogu odrediti za krivična djela protiv Srpske, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, terorizma, kao i za krivična djela za koja se prema Krivičnom zakonu može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

Poslanici su usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, kojim će se poboljšati pristup i uspostavljanje dobre uprave kao najvažnijeg građanskog prava, u smislu da se ovim procesno-pravnim uređivanjem omogući potpunije ostvarivanje prava građana.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, čime se nastavljaju reforme u oblasti matičnih knjiga, koje će nakon sprovođenja doprinijeti daljem unapređenju elektronske baze matičnih knjiga i poboljšanju međusobne razmjene podataka u matičnim službama.

Narodna skupština je usvojila i Zakon o kulturi, kojim se sistemski uređuju opšti interes i načela u kulturi, obavljanje kulturnih djelatnosti, prava, obaveze i odgovornosti svih subjekata, uslovi za obavljanje djelatnosti i postupak za sufinansiranje i finansiranje djelatnosti u kulturi, kulturna politika i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Usvojeni su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, kojim se izvršavaju odluke Ustavnog suda Srpske i Ustavnog suda BiH, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim bi rokovi zastarjelosti trebalo da budu izjednačeni sa rokovima zastarijevanja ostalih javnih prihoda.

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju kojim se stvaraju pretpostavke i uslovi za dostizanje strateških ciljeva u oblasti nauke i tehnologije.

Poslanici su, po hitnom postupku, usvojili Zakon o izmjenama Zakona o porezima na držanje, upotrebu i nošenje dobara, kojim se oslobađa od oporezivanja posjedovanje registrovanog oružja-lovačkog karabina, kao i kombinovanog lovačkog oružja i lovačke puške.

Usvojena je i Strategija borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović zaključio je posebnu sjednicu, nakon što su apsolvirane sve tačke dnevnog reda.

(Srna)

PODIJELI