Usvojen zaključak kojim se traži od nadležnih organa da se obustavi prodaja državnog zemljišta A.D. „Ribnjak“ Prnjavor

0
219

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su na današnjoj sjednici zaključak kojim se traži od nadležnih organa u stečajnom postupku da se obustavi postupak prodaje državnog zemljišta koje koristi a.d. “Ribnjak” do okončanja sudskih i drugih postupaka, da istražni organi provedu hitnu istragu u cilju razotkrivanja načina i nezakonitog prisvajanja državne imovine i da se sankcionišu svi koji su doveli do takvog stanja.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš upoznao je danas odbornike Skupštine opštine sa stanjem u a.d. „Ribnjak“ Prnjavor, kao i činjenicom da prilikom privatizacije ovog preduzeća, predmet privatizacije nije moglo biti zemljište na kome se nalaze ribnjaci. „Otvaranjem stečajnog postupka Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i Pravobranilaštvo RS su došli do saznanja, da su 2010. godine kompletni objekti ribnjaka uknjiženi sa pravom vlasništva na a.d. „Ribnjak“ Prnjavor. Zemljišno knjižni ured Suda u Prnjavoru nije tada Pravobranilaštvu RS i Opštini Prnjavor dostavio rješenje na koje smo mogli uložiti žalbu i žalbu smo tek sada izjavili“, rekao je načelnik.

On je naglasio, da stečajni upravnik trenutno donosi odluke o prodaji imovine, uključujući i zemljište koje je nezakonito uknjiženo na a.d. „Ratar“ Prnjavor. „ Za 26. mart je zakazana druga licitacija i budući vlasnik je sada u prilici da preduzeće kupi za 3.5 miliona KM. Procjenjena vrijednost ovog preduzeća je 10.5 miliona KM. Na Ribnjak je upisano 860 hektara zemljišta i najmanja vrijednost je 8.6 miliona KM i ne može se prodati za nižu vrijednost“, rekao je Tomaš.

On je istakao, da je na sličan način „duvanjem faktura“ i pokretanjem stečajnog postupka, sve i jedno prnjavorsko državno preduzeće uništeno neposredno poslije rata i da ova vlast neće dozvoliti da isti ljudi takve stvari čine i danas.

Zaključak su podržali i odbornici SDS-a, a šef Kluba SDS u Skupštini opštine Prnjavor, Milan Petrović kaže da u ovoj stranici smatraju da sve što se radi na području opštine treba biti u skladu sa zakonom i da nelegalne radnje treba sankcionisati.

Odbornici Skupštine opštine usvojili su na današnjoj sjednici budžet opštine Prnjavor za ovu godinu u iznosu 17.250.000,00 KM, što je manje za 643.300,00 KM ili 5,29% u odnosu na rebalans budžeta za prošlu godinu.

U odnosu za rebalans budžeta za 2020. godinu, u ovogodišnjem budžetu poreski prihodi su smanjeni za 5,55% i transferi između ili unutar jedinica vlasti za 42,14%, dok su neporeski prihodi povećani za 12,46% i primitci za nefinansijsku imovinu za 39,90%.

U budžetu za 2021. godinu, izdvajanja za određene kategorije su ostala na istom nivou kao i prošle godine, tako su sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje planirana u iznosu od 410.000,00 KM, sredstva za stipendiranje studenata i učenika u iznosu od 300.000,00 KM, dok su sredstva za razvoj sporta planirana su u iznosu od 350.000,00 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na rebalans za prošlu godinu.

U budžetu su uvedene i nove budžetske pozicije, sredstva za studentske kartice, sredstva za nabavku udžbenika za porodice sa četvoro i više djece, sredstva za rad Omladinskog centra Prnjavor u iznosu, te sredstva za finansiranje „Roditeljske kuće“.

Na dnevnom redu bio je i Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2019. godine, kao i Plan aktivnosti na prevazilaženju propusta i nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01.2019-31.12.2021.

Odbornici trenutno raspravljaju o Prijedlogu odluke o uključivanju JZU Dom zdravlja Prnjavor u trezorski sistem poslovanja.

Opština Prnjavor

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here