Veća ravnopravnost pri zapošljavanju u vrtiće

0
319

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je Pravilnik o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskim ustanovama, čija je svrha da se osigura veća ravnopravnost, te podstaknu jednake mogućnosti pri zapošljavanju.

Pravilnik je propisan Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u svrhu zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom i zakonom, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović istakla je da je do sada prijem radnika vršen samo na osnovu intervjua komisije za prijem u radni odnos, što sa sobom nosi određenu subjektivnost.

– Donošenjem ovog akta osiguraće se veća ravnopravnost kandidata, te smanjiti broj žalbi na odluke o izboru radnika u radni odnos. Pored navedenog, omogućiće se izbor najboljeg kandidata na osnovu prosjeka ocjena i dužine ostvarenog radnog staža – objasnila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Pravilnikom je definisano da je potrebno naznačiti da li se u radni odnos prima lice sa iskustvom ili lice bez iskustva, odnosno pripravnik.

– Definisani su i opšti uslovi koje kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs moraju ispunjavati i dokumentacija koju moraju dostaviti uz potpisanu prijavu na javni konkurs – navela je Cvijanovićeva.

Iz Ministarstva napominju da su neki od opštih uslova koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Među opštim uslovima je i da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za iskorištavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječje pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, te druga krivična djela.

Uslov je da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za navedena krivična djela, kao i da se kandidat ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

/RTRS/

PODIJELI