Višković: Sve institucije u 2021. treba da se prilagode mjerama štednje

0
291

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je Srni da je Vlada opredjeljenja da 2021. bude godina u kojoj će sve institucije u Republici Srpskoj funkcionisati na principu racionalizacije poslovanja i štednje, u pogledu raspodjele finansijskih sredstava, što je jasno iskazano kroz planiranje Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.

Upitan da pojasni zaključak Vlade Republike Srpske o mjerama štednje koji je usvojen na nedavnoj sjednici, Višković je naglasio da je stav Vlade da u narednoj godini posebnu pažnju treba posvetiti javnim preduzećima s ciljem unapređenje njihovog poslovanja.

On je dodao da je Vlada taj stav iskazala i kroz imenovanje Radne grupe za reformu javnih preduzeća čiji je zadatak da izradi Akcioni plan reforme čime će se stvoriti pretpostavke za sistematičnije rješavanje problema u poslovanju javnih preduzeća.

“Јavna preduzeća treba da usklade svoje poslovanje sa iskazanim opredeljenjima Vlade i traži od svih javnih preduzeća da finansijske planove za 2021. godinu prilagode mjerama štednje i racionalizacije i smanje troškove poslovanja za 10 odsto”, naglasio je Višković.

On je naveo da je od resornih ministarstava zatraženo da izvrše analizu poslovanja javnih preduzeća koja su u njihovoj resornoj nadležnosti, te preduzmu mjere i aktivnosti s ciljem usklađivanja internih akata, zapošljavanja, plata i naknada sa politikama Vlade.

“S ciljem racionalizacije poslovanja javnih preduzeća u pogledu angažovanja ljudskih resursa, Vlada Srpske je stava da se novo zapošljavanje vrši tako što će preduzeća obrazloženi zahtjev dostaviti resornom ministarstvu, koje će sagledati opravdanost predloženog zapošljavanja i o tome sačiniti pisano mišljenje, a zahtjev zajedno sa mišljenjem dostaviti Vladi Republike Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke”, pojasnio je Višković.

On je dodao i da su već zadužena ministarstva da o ovom zaključku upoznaju javna preduzeća iz svog resora kako bi ona mogla da svoje planove radi finansijskog poslovanja za 2021. godinu usklade sa ovim zaključkom Vlade.

Višković je dodao da će očekuje i od svih jedinica lokalne samouprave da svoje budžete planiraju u skladu sa načelom racionalizacije i štednje u pogledu raspodjele finansijskih sredstava i sa maksimalnim uštedama.

/SRNA/

PODIJELI