Vlada Srpske o dodjeli namjenskih sredstava za razvoj turizma

0
279

Vlada Republike Srpske razmatraće danas u Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma.

Predloženim dnevnim redom predviđeno je i razmatranje informacije o potrebi hitne sanacije i čišćenja Zapadnog lateralnog kanala u opštini Modriča, kao i informacije sa mišljenjem na komentare Ruske Federacije na tekst prijedloga odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH.

Pred ministrima će se naći i informacija o radu i finansiranju predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u prvoj polovini ove godine, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Vlada Srpske trebalo bi da razmatra i Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period 2022-2024. godina.

Trebao bi biti razmatran i prijedlog odluke o dopuni odluke o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći boračkim kategorijama i penzionerima Republike Srpske.

PODIJELI