Vlada Srpske usvojila Uredbu o visini putarine

0
387
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Uredbu o visini putarine kojom je utvrđen iznos putarine na 106 kilometara auto-puta, a biće naplaćivana zatvorenim sistemom naplate.

Uredbom je utvrđena visina putarine za korištenje auto-puta po klasama vozila, način i sredstva plaćanja putarine, kao i stimulativni modeli plaćanja za elektronsku naplatu putarine, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Kao stimulativni modeli plaćanja za elektronsku naplatu putarine predviđene su periodične, mjesečne ili godišnje pretplatne karte koje će vrijediti za određenu relaciju, te popusti u rasponu od 15 do 25 odsto koji će vrijediti na cijeloj mreži auto-puteva.

Vlada je razmotrila informaciju o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, te radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prvo polugodište ove godine.

Razmotren je i izvještaj o stanju u sektoru osiguranja u Republici Srpskoj, te izvještaji o radu i o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Srpske u prvih šest mjeseci ove godine.

Vlada Srpske razmorila je i izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske i izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Srpske za prvo polugodište ove godine.

Na sjednici je donesena odluka o 13. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza na osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine.

Republika Srpska će emitovati obveznice u iznosu od 15,12 miliona KM, koliko iznose neizmirene obaveze utvrđene verifikovanjem obaveza iz pravosnažnih sudskih odluka i vansudskih poravnanja kojima je priznato pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava.

PODIJELI