ZA 16 PROJEKATA IZDVOJENO 30 HILJADA KM – ODOBRENI I PROJEKTI ZA PRNJAVORSKE MANJINE

0
890

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da će sufinansirati 16 projekata iz oblasti kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u ovoj godini ukupnim iznosom od 30.000 KM.Ministarstvo je danas objavilo rezultate konkursa za ovu godinu, prema kojem je Savez nacionalnih manjina Republike Srpske za tradicionalni godišnji koncert – 12. smotru kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina dobio 4.300 KM.

Udruženje Slovenaca Republike Srpske “Triglav” za projekat “Kulturno stvaralaštvo slovenačke nacionalne manjine” dobilo je 5.000 KM, a Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor 4.000 KM za Šesti festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor “Mala Evropa”.

Udruženje Mađara Republike Srpske za izdavanje časopisa “Uj Doboš” biće sufinansirano sa 600 KM, Udruženje Mađara Republike Srpske za Dvojezično književno veče sa Feher Ilešem 300 KM, a Udruženje Italijana grada Banjaluka za projekat “Odakle potičemo” 700 KM.

Udruženje Italijana “Štivor-Klub Trentini” dobilo je 3.800 KM za Međunarodnu smotru folklora Šibovska, Udruženje Italijana grada Banjaluka za bilten “Stela di Italija” 1.200 KM, a Romski informativni centar Gradiška za projekat “Sačuvajmo romski jezik, tradiciju i kulturu” 2.900 KM.

Savezu nacionalnih manjina Banjaluka za bilten udruženja nacionalnih manjina dodijeljeno je 1.200, Udruženju Italijana grada Banjaluka za izložbu fotografija “Mikelanđelo” 800, Savezu NVO Roma Gradiška za obilježavanje 4.jula – Dana borca 1.000, a Jevrejskoj opštini u Doboju za promociju knjiga jevrejskih pisaca u BiH 700 KM.

Udruženje Čeha grada Banjaluka “Česka beseda” dobilo je 1.500 KM za učešće na Devetom festivalu kulturnog stvaralaštva Čeha iz dijaspore u Pragu, KDM “Vardar” za projekat “Etno motivi i ručni rad” 800 KM i Udruženje Poljaka grada Banjaluka za projekat “Moja poljska poezija” 1.200 KM.

Iz Ministarstva navode da je na konkurs pristigla 21 prijava, od kojih pet nisu ispunjavale uslove konkursne procedure.

Konkursna procedura je provedena u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju kulturnog stvaralštva nacionalnih manjina, a procjenu i stručno vrednovanje kvaliteta podnesenih projekata izvršila je stručna komisija imenovana rješenjem resornog ministra.

Na osnovu opštih i posebnih kriterijuma, navedenih u javnom konkursu, komisija je izvršila bodovanje te sačinila rang-listu sa preporukama za sufinansiranje.

Konkurs je bio otvoren od 5. maja do 5. juna ove godine.

Pravo podnošenja prijava imala su udruženja nacionalnih manjina registrovana na lokalnom nivou i udruženja nacionalnih manjina koja su od posebnog značaja za Republiku Srpsku. srna

PODIJELI