Za sufinansiranje naučnoistraživačkog rada 300.000 KM

0
661

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske objavilo je danas konkurse za sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu u ovoj godini, za održavanja naučnih skupova, kao i za sufinansiranje programa usavršavanja naučnoistraživačkog kadra, za šta je ukupno predviđeno 300.000 KM.

Ministar nauke i tehnologije Srpske Alen Šeranić rekao je riječ o konkursima koji se objavljuju redovno u skladu sa programom rada resornog ministarstva, a odnose se na unapređenje naučnoistraživačkog rada u Srpskoj.

On je rekao da su konkursi otvoreni do 31. oktobra.

Šeranić je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da se putem konkursa u vezi sa sufinansiranjem aktivnosti u oblasti međunarodne naučno-istraživačke saradnje želi podstaći naučnoistraživački rad u tri segmenta.

“Jedan je vezan za sufinansiranje troškova istraživača Srpske na naučnim skupovima u inostranstvu, sufinansiranje troškova stranih predavača po pozivu koji dolaze na naučne skupove u Srpsku, te za sufinansiranje učešća u naučnoistraživačkim programima EU”, naveo je on.

Šeranić je naveo da na ovaj način Ministarstvo želi da podstakne naučnoistraživačke organizacije i sufinansira troškove u vezi sa pripremama projekata Evropske komisije u oblasti naučno-istraživačkog rada ili za sufinansiranje određenih aktivnosti onih projekata koji budu prihvaćeni.

On je rekao da se konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u ovoj godini radi na osnovu kategorizacije naučnih skupova u Republici Srpskoj.

Šeranić je rekao da se treći konkurs odnosi na sufinansiranja programa usavršavanja naučnoistraživačkog kadra u 2018. godini u Srpskoj, prije svega sufinansiranje naučnih studijskih boravaka u inostranstvu istraživača iz Srpske i naučno usavršavanje u određenoj naučnoj oraganizaciji u inostranstvu.

“Ovo su sve aktivnosti kojima Ministarstvo prati realizaciju Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srpske za period 2017-2021. godina `Znanje za razvoj` u okviru koje je jedan od ciljeva internacionalizacija nauke u Srpskoj putem dolazaka eminentnih naučnih radnika u Srpsku i razmjene iskustava i praksi”, istakao je on.

Prema Šeranićevim riječima, cilj je i odlazak naučnog kadra u inostranstvo, bilo da je riječ o studentima istraživačima, istraživačima prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija, odnosno u naučnoistraživačke organizacije i razmjena praksi i znanja.

Šeranić je rekao da Ministarstvo posjeduje registar naučnoistraživačkih organizacija, te naučnih radnika istraživača i naveo da je, zaključno sa decembrom 2017. godine, registrovano oko 90 naučnoistraživačkih organizacija, odnosno 1.125 naučnih radnika.

(Srna)

PODIJELI