Zaustaviti nasilje u porodici

0
1836

Udruženje “Mladi Romi” iz Viteza izvelo je na gradskom Trgu u Prnjavoru predstavu pod nazivom “Reci ‘ne’ nasilju u porodici”, čiji je cilj da se ukaže na nasilje nad ženama, problem koji je sve više prisutan u današnjem društvu.
Predsjednik Udruženja “Romska djevojka” iz Prnjavora Snježana Mirković ističe da je, kada je riječ o prevenciji nasilja u društvu uopšte, ovo udruženje aktivno tokom cijele godine. 

“Cilj nam je da prije svega ženama pružimo što više informacija, da znaju kome se trebaju obratiti za pomoć i šta je zadatak institucija kada žrtva prijavi nasilje. Nažalost, žene najviše prepoznaju fizičko zlostavljanje, dok druge oblike nasilja ne prepoznaju”, istakla je Mirkovićeva. 

Ona kaže da Udruženje Roma u Prnjavoru održava i razne oblike radionica, te organizuje ulične akcije. 

Formirana je i radna grupa koja se bavi prevencijom nasilja, a u čiji rad su uključeni aktivisti udruženja i predstavnici relevantnih opštinskih institucija. 

NJihov zadatak je da zastupaju interese romske populacije u Prnjavoru, ali i u Doboju i Vukosavlju. 

PODIJELI