Zbog neusvajanja zakona BiH kaska za Evropom

0
417

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević rekao je da je prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka dostavljen Savjetu ministara te da se nada da će to biti jedan od prvih zakona koje će usvojiti Parlament BiH u novom sazivu.

Kovačević je na konferenciji za medije povodom Dana zaštite ličnih podataka rekao da je novi zakon usklađen sa evropskim zakonodavstvom, što se BiH i obavezala da će uraditi, te da je taj akt Interresorna radna grupa uz minimalne tehničke intervencije dostavila Ministarstvu civilnih poslova, a potom Savjetu ministara.

– Veoma je značajno da imamo valjan zakonski okvir, kada je riječ o zaštiti i obradi ličnih podataka. Nema međunarodne saradnje bez adekvatne zaštite ličnih podataka. Jedino BiH nije potpisala sporazum sa Evrodžastom, jer se zapelo na zaštiti ličnih podataka. Nažalost, čini se da nikoga u BiH to posebno ne brine – rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, agencija je u protekloj godini preduzimala aktivnosti i prema javnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite ličnih podataka, ukazavši da su brojne planirane aktivnosti, kao što su planirani inspekcijski nadzori i organizovanje obuka, morale da budu redukovane zbog ograničenih kapaciteta sa kojima ova agencija raspolaže.

Kovačević je dodao da se Zakon o VSTS-u mora na valjan način uskladiti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Pomoćnik direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor Samira Čampara rekla je da su u protekloj godini imali 780 aktivnosti iz zaštite ličnih podataka, od kojih se 376 odnosilo na davanje mišljenja, a 88 odgovora dato je umjesto mišljenja. Ona je dodala da Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH u protekloj godini zbog ograničenih resursa nije bila u mogućnosti da vrši planirane inspekcijske nadzore.

– Protiv odluka agencije Sudu BiH je podnesen 21 tužbeni zahtjev. Izdali smo 25 prekršajnih naloga i izvršili 16 inspekcijskih nadzora. Sud BiH je riješio 17 sporova pokrenutih po odlukama agencije i 15 je riješeno u korist agencije, a u dva slučaja je rješenje poništeno i predmeti vraćeni na ponovno odlučivanje – rekla je Čampara.

/Glas Srpske/

PODIJELI