Znate li kako se zove strah od novca? VRSTE FOBIJA

0
1748

Ablutofobija– od kupanja

Agateofobija- od ludila

Agirofobija- od ulica i raskrsnica

Agrafobija– od seksualnog zlostavljanja

Agrizofobija- od divjih životinja

Ajibofobija– od palindroma

Algofobija– od bola

Aliumofobija- od belog luka

Alektrofobija– od pilića

Alodoksafobija– od mišljenja

Agorafobija- od otvorenog prostora

Aerofobija– od letenja

Akvafobija- od vode

Akrofobija- od visine

Aliurofobija- od mačaka

Amaksofobija- od vozila, vožnje

Amulofobija– od hodanja

Angrofobija- od ljutnje

Androfobija– od muškaraca

Ankraofobija- od vetra

Antofobija- od cveća

Antropofobija– od ljudi

Apeirofobija- od beskonačnosti

Arakibutirofobija– od lepljenja kikiriki butera za nepce

Arahnofobija– od paukova

Aritmofobija– od brojeva

Astrafobija– od grmljavine, munja

Aspidofobija– od zmija

Atelofobija– od nesavršenosti

Aurofobija– od zlata

Autofobija– od samog sebe

Baizofobija– od pada

Balistrofobija– od projektila

Batrahofobija– od žaba

Belomofobija– od igle

Bibliofobija– od knjiga

Blenofobija– od neugodnih tečnosti, sluzi

Bromidofobija– od telesnih mirisa

Brontofobija– od nevremena, grmljavine

Vestiofobija- od odela

Vikofobija- od veštica

Gamofobija– od braka

Galifobija– od Francuza

Geliofobija– od smeha

Glosofobija– od javnog nastupa, govora

Gimnofobija– od toga da će nas neko videti nage

Ginekofobija– od žena

Genofobija– od seksa

Dadaskalienofobija– od odlaska u školu

Dementofobija– od ludila

Dendrofobija– od drveća

Dentofobija– od zubara

Decidofobija– od donošenja odluka

Dikefobija- od pravde

Dipsofobija– od pijenja

Dismorfofobija– od sopstvene pojave

Distihofobija– od nesreća

Dorafobija- od krzna životinja

Doksofobija– od primanja pohvala

Dromofobija– od prelaska ulica

Efebiofobija- od tinejdžera

Eisoprofobija– od ogledala i svog lika u ogledalu

Ekofobija- od sopstvenog doma

Eleuterofobija– od slobode

Eklesiofobija– od crkava

Emetofobija– od povraćanja

Enisofobija– od kritika i priznanja greha

Entomofobija– od insekata

Epistaksiofobija– od krvarenja iz nosa

Eritrofobija- od crvenjenja

Ergofobija– od rada

Eufobija– od dobrih vesti

Zelofobija– od ljubomore

Zoofobija– od životinja

Zeusofobija– od Boga

Ideofobija– od novih ideja

Ilingofobija– od vrtoglavice

Itifalofobija– od ukrućenog penisa, erekcije

Ihtiofobija- od riba

Jatrofobija– od lekara

Judeofobija– od Jevreja

Kopridofobija- od prostitucije i polnih bolesti

Kaligenofobija- od lepih žena

Karcinofobija– od raka, bolesti

Karnofobija- od mesa

Katoptorofobija– od ogledala

Klaustrofobija– od zatvorenog prostora

Kakofobija– od ružnoće

Kenofobija- od praznog prostora

Kinofobija– od pasa

Kirofobija– od rukovanja

Klinofobija– od kreveta i ležanja u krevetu

Koimetrofobija– od groblja

Koitofobija– od polnog odnosa

Koprofobija– od izmeta

Korofobija– od plesa i igranja

Ksenoglosofobija– od stranih jezika

Ksenofobija– od stranaca

Lalofobija– od pričanja, govora

Limnofobija– od jezera

Linonofobija– od kanapa, gajtana i vezivanja

Ligrofobija– od povišenog glasa

Lokiofobija– od rađanja

Mastigofobija– od kažnjavanja

Medomalakutofobija– od gubljenja erekcije

Melanofobija– od crne boje

Melisofobija– od pčela

Menofobija– od menstruacije

Mizofobija– od prljavštine i zaraze

Monofobija– od samoće

Murifobija– od miševa

Nekrofobija– od leševa i smrti

Niktofobija- od mraka

Nozofobija– od bolesti uopšte

Numerofobija– od brojeva

Nudofobija– od nagosti

Oneirofobija– od snova

Ornitofobija– od ptica

Ofidiofobija– od zmija

Olfaktofobija– od mirisa

Ombrofobija– od kiše

Onomatofobija- od toga da će se čuti određena reč

Ortofobija– od vlasništva

Ohlofobija– od gužve, rulje

Papafobija– od pape

Partenofobija- od lepih devojaka

Pekatofobija- od greha

Pedofobija- od dece

Pediofobija– od lutaka

Pagofobija– od leda i smrzavanja

Panfobija– od svega

Penterafobija- od svekrve ili tašte

Pirofobija– od vatre

Plutofobija– od bogatstva

Pogfobija– od tuđe brade

Potamofobija– od reke i vode koja teče

Proktofobija– od anusa

Prozofobija– od napretka

Sajberofobija- od kompjutera

Sajprifobija– od prostitutki

Sciofobija– od senke

Siderodromofobija– od vozova

Sinofobija– od Kineza

Skolinofobija– od škole

Socijalna fobija– od društva

Sofofobija– od učenja

Sitofobija- od hrane

Tafofobija– od pomisli da će osoba biti živa sahranjena

Tahofobija– od brzine

Talmatofobija– od močvara

Tanatofobija– od smrti

Teratofobija- od pomisli da će osoba roditi čudovište

Tetrafobija– od broja četiri

Tokofobija- od rađanja

Tonzurofobija– od šišanja

Trihofobija- od kose

Triskaidekafobija– od broja trinaest

Tripanofobija– od injekcija i drugih uboda

Tropofobija– od promena

Uranofobija– od raja

Fobatrivofobija– od trivijalnosti vezane za fobije

Fotofobija- od svetlosti

Fobofobija– od straha

Fazmofobija– od duhova

Fagofobija– od gutanja hrane, jedenja

Filofobija– od zaljubljivanja

Filematofobija– od ljubljenja

Frigofobija– od hladnoće

Fronemofobija– od razmišljanja

Hagiofobija- od svetaca i svetih predmeta

Hadofobija– od pakla

Hapetofobija- od dodira

Harpaksofobija- od toga da će osoba biti opljačkana

Heksakosiohekekontaheksafobija– od broja šesto šezdeset i šest

Hemofobija- od krvi

Herpetofobija– od gmizavaca

Heterofobija– od osoba suprotnog pola

Hedonofobija– od osećaja prijatnosti

Hidrofobija- od vode

Hipofobija- od konja

Hipotomnostroseskvipedaliofobija– od dugih reči

Hodofobija– od putovanja

Homiklofobija– od magle

Homofobija– od homoseksualaca

Hoplofobija- od pištolja

Hrematofobija– od novca

Colourofobija– od klovnova /Psihologija/.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here