Zora Vidović, ministarka finansija RS: Novac MMF-a puni i lokalne budžete

0
400

Novac koji pripada Republici Srpskoj iz aranžmana BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) usmjeren je za saniranje posljedica virusa korona u privrednom sektoru te pomoć zdravstvu, a dio sredstava završiće u budžetima gradova i opština te u Garantnom fondu.

Potvrdila je to juče za “Glas Srpske” ministarska finansija Srpske Zora Vidović nakon što su konačno, nakon duže od mjesec, ispunjeni svi uslovi da 330 miliona evra bude raspodijeljeno između različitih nivoa vlasti u BiH.

MMF je, na osnovu postignutog dogovora nadležnih u BiH, 23. aprila na račun Centralne banke uplatio dogovoreni iznos. Zbog niza problema i drugih nesuglasica unutar BiH, prije svega partnera u FBiH, novac je bio pod ključem sve do utorka kada je Savjet ministara BiH jednoglasno usvojio dodatnu odluka.

Srpskoj, prema računici, pripada oko 243 miliona maraka i juče je, kako je potvrđeno iz Centralne banke, uplaćen na račun. Vidovićeva je istakla da je jasno definisano na šta će biti utrošen.

– Sredstva će isključivo biti utrošena za pomoć zdravstvenom sektoru i za privredi u suzbijanju negativnih posljedica virusa korona, od isplate plata i doprinosa do pomoći onim privrednim subjektima koji su imali smanjen obim posla. Dio ćemo usmjeriti i prema lokalnim zajednicama jer imaju izuzetno veliki pad prihoda od indirektnih poreza – rekla je Vidovićeva.

Dio sredstava biće, iako se to posmatra kao privreda u cjelini, usmjeren i u Garantni fond Srpske kao garancija za kredite za kojima će posegnuti preduzeća da bi oporavili svoju likvidnost i vratili na nivo poslovanja prije “kovida 19”.

– Sve što je do sada isplaćeno iz budžeta od plata, doprinosa i zdravstva je dato je iz budžeta i to će se pokriti. Ima još velikih potreba za zdravstvo što ćemo moći da uzmemo iz ovog aranžmana – zaključila je Vidovićeva.

Iz Centralne banke BiH juče je saopšteno da su zaprimili odluku Savjeta ministara BiH o rasporedu sredstava Instrumenata za brzo finansiranje (RFI) od MMF-a, čime su se stekli uslovi za raspodjelu i doznačavanje novca na podračune ministarstava finansija Srpske i Federacije BiH, te Brčko distrikta. Sredstva će biti raspoređena po osnovu Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva finansija i trezora BiH i to 61,5 odsto za FBiH sa svojih deset kantona, 37,5 odsto za Republiku Srpsku i jedan odsto za Brčko distrikt.

Srpska je, zbog pandemije virusa korona, u maju usvojila i Rebalans budžeta.

Otplata
Otplatu duga, kako je objavljeno, vrše entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulisano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima. Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 odsto uz grejs-period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta.

/Glas Srpske/

PODIJELI