Zvanično: Još dvije godine za stare studente

0
1038

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, prema kojem će studentima koji su započeli studije po Zakonu o univerzitetu biti produžen rok za završetak studija za dvije godine.

“Ovim prijedlogom zakona studentima koji studiraju po bolonjskim principima, a nemaju položene sve ispite, biće omogućen upis naredne godine uz prenos 15 ECTS bodova”, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.

On je naveo da se, izmjenama ovog zakona, studentima koji su upisali diplomski i postdiplomski studij prema odredbama Zakona o univerzitetu, produžava mogućnost studiranja za još dvije akademske godine po nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme kada su se upisivali na diplomski i postdiplomski studij.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju produžava se rok licima koja su stekla ili će steći naučni stepen magistra nauka, prema Zakonu o univerzitetu, da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu.

Produžen im je i rok do kojeg mogu steći naučni stepen doktora nauka za jednu godinu, odnosno sa 30. septembra 2019. godine na 30. septembar 2020. godine, navodi se u obrazloženju ovog Prijedloga zakona.

PODIJELI