„Осветлај образ, домаћине!  Означи трактор жутим ротационим свјетлом“.

0
1541

Ауто мото савез РС и ауто мото друштва заједно са Министарством саобраћаја и веза РС, Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде РС, Министарством унутрашњих послова РС, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, и локалним заједницама у периоду од 21. до 31. марта 2016. године проводиће превентивну активност  под називом „Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом“.

Циљ провођења кампање „Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом“ јесте повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз повећање безбједности возача трактора, на јавним путевима, а циљна група су возачи трактора.

Кампањом се жели утицати на промјену ставова код возача трактора како би на јавном путу учествовали са технички исправним трактором, чистим и исправним свјетлосносигналним уређајима, користили жуто ротационо свјетло, безбједно превозили лица и терет на тракторској прилколици, поштивали саобраћајна правила и слично. Реализацијом кампање очекује се веће поштовање прописа из безбједности саобраћаја и повећан опрез возача на јавном путу, већи степен техничке исправности трактора и прикључних возила за трактор, веће кориштење жутог ротационог свјетла приликом кретања по јавном путу, безбједнији превоз лица и терета на тракторским приколицама .

Кампања „Освјетлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом“,реализоваће се преношењем поруке до циљне групе средствима масовне комуникације, путем телевизије, радио станица, штампаних материјала (летака, плаката, текстова у писаним средствима информисања), интернет портала и у свакодневним извјештајима ИДЦ АМС РС. За потребе кампање израђен је тв спот, радио џингл, летак и плакат./AMS RS/.prnjavorlive.info/

 

PODIJELI