Fondacija Progresus javni poziv za nabavku poljoprivredne mehanizacije

0
505

Predmet javnog poziva
Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata.

Cilj javnog poziva
Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između dvije zemlje kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti podržanih poljoprivrednih proizvođača, razvoj tehnologije proizvodnje, bolje korištenje kapaciteta, unapređenje održivosti- poslovanja.

Finansijski uslovi
Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava  i sopstvenog učešća.

Najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova nabavke treba da budu sopstvena novčana sredstva koja mora da obezbijedi korisnik. Podnosilac prijave će prilikom podnošenja prijave na Javni poziv dostaviti izjavu kojom garantuje da raspolaže sopstvenim sredstavima u mjeri koja je dovoljna za finansiranje najmanje 30% planirane nabavke. Sopstveno učešće može se u potpunosti ili djelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu se uslov sopstvenog učešća neće smatrati ispunjenim ukoliko je kredit odobren po drugom osnovu ili za druge namjene. Sopstvenim učešćem u smislu ovog Javnog poziva takođe se neće smatrati državna pomoć ili druga vrsta državnih sredstava.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po korisniku je 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.

Maksimalni iznos podrške po korisniku je 25 000 EUR.

PODIJELI