OGLAS ZA POSAO – MF BANKA PRNJAVOR

0
3020

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2016. godinu,  raspisuje se:

KONKURS

za prijem na radno mjesto kreditni službenik u :

 1. Poslovnici Prnjavor – 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • minimalno srednju stručnu spremu IV stepen (prednost imaju kandidati sa završenom VŠ ili VSS ekonomskog smjera),
 • dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
 • prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća ili sa iskustvom u privatnom sektoru u prodaji, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika sa područja opštine Prnjavor,
 • vozačku dozvolu B kategorije,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

 • akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za  odobravanje kredita i garancija,
 • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
 • praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
 • naplata kredita,
 • dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
 • izrada statističkih izvještaja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i  profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti direktno putem linka: http://www.mfbanka.com/index.php/prijava-za-posao

Ili svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, Banja Luka (sa naznakom za konkurs).

Konkurs ostaje otvoren do dana  26.08.2016.godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

PODIJELI