Opština Prnjavor bi mogla postati deponija sopstvenog otpada

0
453

Opština Prnjavor bi mogla postati deponija sopstvenog otpada⁉️

‼️Direktor JP Regionalna deponija “DEP-OT” obratio se Skupštini opštine Prnjavor zbog duga KP Park a.d. Prnjavor prema ovoj deponiji!

‼️Dug iznosi preko 600.000 KM i to datira od 2018-2021 godine!

↗️Zahtjev DEP-OT-a jeste da se izmiri dio duga koji se odnosi na 2018. i 2019.godinu u iznosu od 281819,21KM, a za ostatak da se napravi reprogram i sukcesivno da se isplaćuje!

🔜Dug iz ove dvije godine je predmet sudskog spora i u januaru je zakazana sudska parnica. Ukoliko (što je očigledno) KP PARK Prnjavor izgubi ove procese, doći će do velike štete koja će koštati građane opštine Prnjavor plaćajući sudske troškove, dug kao i pripadajuće kamate.

✅Zbog navedenog, bilo bi poželjno da se nađe način i ovaj dug izmiri, kako ne bi došlo do nepotrebnih dodatnih troškova, što bi u konačnici dovelo do blokade računa ovog komunalnog preduzeća.

‼️SO Prnjavor je u junu izglasala Odluku o kreditnom zaduženju čime bi se isplatio dio duga DEP-OTu u iznosu od 250 000KM.

‼️Ukoliko se dug ne izmiri do kraja tekuće godine, DEP-OT će obustaviti prijem komunalnog otpada i neće potpisati ugovor sa KP PARK za 2022.godinu.

🔜Neophodno je da se kredit realizuje što prije, čime bi se riješio ovaj problem!

↗️Dug za 2020.godinu iznosi 197000KM, a za 2021. 143000KM do ovog trenutka.

⁉️Odgovornost UPRAVE KP Park a.d. Prnjavor⁉️

 

Mirko Bukvić- Мирко Буквић

PODIJELI