Protumačite kakva vam je sudbina zapisana na dlanu

0
1731

Gledanje u dlan se praktikuje svuda u svijetu, a često su mu pribjegavali i Indijanci.

Evo uputstava kojih bi trebalo da se pridržavate pri gledanju u dlan, bilo da to radite iz čiste zabave ili vas te stvari zaista i zanimaju.

1. Izaberite ruku

U istoriji gledanja u dlan se vjeruje da je kod žena na desnoj ruci ispisano ono sa čime ste rođeni, a na lijevoj je ono što ste stekli tokom života. Kod muškaraca je obrnuto.

Postoje ovdje i oprečna mišljenja. Neki kažu da lijeva ruka pokazuje ono što bi moglo da se desi. Razlika koja postoji na dlanovima, pokazuje da to što je zapisano rođenjem može da se promijeni (kako je ocrtano na drugoj ruci).

2. Pronađite četiri glavne linije.

Moguće je da budu isprekidane, ili kratke, ali najmanje tri ćete naći.

(1) linija srca

(2) linija glave

(3) linija života

(4) linija sudbine

3. Tumačenje linije srca

Oslikava emocionalnu stabilnost, perspektive, depresiju i zdravlje srca. Uz pomoć nje možete da saznate ljubavni život.

Seže do kažiprsta: bitnost ljubavnog života

Seže do srednjeg prsta: sebičnost u ljubavi

Seže do sredine dlana: lako se zaljubljujete

Kratka i ravna: niste romantični

Dodiruje liniju života: lako je slomiti vam srce

Dugačka i zakrivljene: slobodno iskazujete emocije

Prava i ravna i seže do linije glave: dobro baratate emocijama

4. Tumačenje linije glave

Ova linija pokazuje kako nam ide učenje, komunikacija, kakav nam je intelekt i koliko posjedujemo “žeđ za znanjem”. Ova linija je povezana i sa kreativnošću i spontanošću.

Kratka: Oslikava vaša fizička dostignuća

Zakrivljena (strmo): Kreativnost

Odvojenost od linije života: avanturistički duh, entuzijazam…

Talasasta: pažnja

Debela i dugačka: razmišljanja i fokusiranost

Ravna: realni ste

Ako na njoj ima kružića ili “krstića”: emotivna kriza

Isprekidana je: nepovezanost misli

Isprekidana je “krstićima”: momentalno odlučujete

5. Tumačenje linije života

Počinje blizu palca i u luku seže do ručnog zgloba. Oslikava fizičko zdravlje, generalno, kakvo vam je stanje i neke bitne promjene u životu. Njena dužina ne oslikava dužinu života.

Prostire se baš uz palac: često ste umorni

Krivudava je: puni ste energije

Dugačka je i debela: vitalni ste

Kratka i plitka: lako vas je izmanipulisati

Nekoliko linija života: ekstra vitalnost

6. Tumačenje linije sudbine

Pokazuje stepen u kom je vaš život predodređen nekim okolnostima na koje ne možete da utičete.

Duboka linija: sudbina sve diktira

Prekida se i mijenja pravac: promjenljiv život pod dejstvom spoljnih faktora

Pridružuje se liniji života: individualista ste

Počinje od palca i siječe liniju života: imate podršku prijatelja i porodice/vesti.rs/

PODIJELI