“S ljubavlju hrabrim srcima”: Dnevni centri od velikog značaja

0
353
Humanitarna akcija “S ljubavlju hrabrim srcima” ove godine izrodiće dva nova dnevna centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Centri u Banjaluci i Trebinju imaće namjenu cjelodnevnog boravka i brige, prvenstveno za djecu od pet do 15 godina koja se školuju ili idu u predškolsko vaspitanje po inkluzivnom modelu. Koliko je to značajno, pričaju nam oni koji kroz sve te probleme prolaze zajedno s porodicama. Topao dom, utjehu, nadu, ali i pokazano razumijevanje i spremnost da se pomogne, djeca sa smetnjama u razvoju sada pronalaze u banjalučkom Centru “Zaštiti me”. Upravo tu smo i mi naišli na dobrodošlicu, ljubav, ali i razgovor koji otvara oči.

-Opravdanost realizacije ovog velikog projekta ogleda se u tome da djeca sa smetnjama u razvoju, prvenstveno djeca s autizmom zahtjevaju veliku odgovornost, odnosno, zahtjevaju 24 sata nadzor i uvijek je potrebna tuđa njega i briga o njima. To ograničava oba roditelja da rade i da ostvare svoje svakodnevne aktivnosti, te da organizuju život s ostalim članovima porodice, te veliko je ograničenje da odu doktoru i zadovolje svoje zdravstvene potrebe. Zahvaljujući izgradnji ovakvog centra poboljšao bi se položaj i neravnopravan i veoma težak položaj njihovih roditelja- izjavila je Zorica Kuzmanović Vasilić, direktor Centra “Zaštitit me” Banjaluka.

Spremna je i lokacija za izgradnju dnevnog centra na drugom kraju Republike Srpske. U Trebinju pričaju, ovo je bilo prijeko potrebno. Sada je, kažu, svim roditeljima djece sa smetnjama u razvoju pao kamen sa srca. Znaju da će imati nekoga u čijim rukama će smjeti da ostave svoju djecu, bez brige.

-Bez obzira kakve mi imamo probleme, ipak naša djeca treba da žive zajedno sa nama, sa roditeljima, a u budućnosti sa svojim braćom, sestrama, uz veliku podršku lokalne zajednice, a centri kao što je ovaj dnecni centar su upravo temelj da se pruži takva podrška na nivou lokalne zajednice, da oni mogu da tu žive, da zajedno nastave život sa svojim članovima porodice, ali i sa ostalim svojim sugrađanima- kazao je Mijat Šarović, predsjednik radne grupe za izradu Centra za djecu sa smetnjama u razvoju Trebinje.

S obzirom na to da nije uspostavljen sistem brige za djecu sa smetnjama u razvoju poslije škole i tokom raspusta, realizacija ovog projekta bi pomogla da porodice prevaziđu težak položaj u kojem se nalaze. Direktno bi se unaprijedio kvalitet življenja i funkcionisanje velikog broja porodica. Dječiji centri bi, takođe, bili i prvi korak u pogledu razmišljanja o potrebi zbrinjavanja i fleksibilnijem pristupu, a sve u interesu djeteta. Izgradnja ovih objekata dala bi novu dimenziju rada sa djecom sa smetnjama u razvoju, te pokazala senzibilitet i brigu šire društvene zajednice za ove porodice. 1411, za one kojima je pomoć najpotrebnija.

PODIJELI