Servisne informacije za 21. januar

0
527

Policija nije imala intervencija

Vatrogasno imalo jednu intervenciju u Musama, radi se o tehničkoj intervenciji

Dežurna služba hitne pomoći u prnjavorskom domu zdravlja obavila je 35 pregleda

Iz elektrodistribucije poručuju da planiraju radove na sledećim lokacijama

Pečeneg Ilova – Maleševići  1 od 8 i 30 do 11:00

Maleševići 2 od 11:30 do 14:30

Trafo područje Radanići od 8:30 do 12

Trafo područje Babaja od  12:30 do 14:00

Crkvena 4 od 9:00 do 11:30

Sva iskljućenja se odnose na radove na niskonaponsku mrežu. Ostatak opštine Prnjavfor biće uredno snabdjeven strujom

PODIJELI