Strateški plan za saradnju sa dijasporom – okvir za unapređenje i razvoj odnosa

0
503

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je u našem Јutarnjem programu da je cilj Strateškog plana za saradnju sa dijasporom unapređenje i razvoj odnosa sa dijasporom na institucionalnom nivou.

Klokić je rekao da ovaj dokument predviđa značajno unapređenje i razvijanje odnosa koje treba da se odvija na institucionalan, sveobuhvatan i koordinisan način.

Naveo je da Plan predviđa jačanje saradnje kroz unapređenje i podizanje kvaliteta komunikacije sa dijasporom, podizanja svijesti u domaćoj javnosti o značaju dijaspore, očuvanje nacionalnog identiteta putem zaštite kulturnog i duhovnog identiteta, te promociju kulturnih dostignuća Republike Srpske.

Klokić je rekao da je jedan od najznačajnijih ciljeva ekonomska saradnja i povezivanje, kako bi se podstakao ekonomski i privredni razvoj i razmjena. Dodao je da Strateški plan predviđa i saradnju u oblasti nauke i inovacija, te oblastima omladine i sporta.

Klokić je rekao da je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, u koordinaciji sa drugim ministarstvima, u obavezi da izradi Akcioni plan za sprovođenje pomenutog plana, koji će definisati konkretne korake i mjere koje će pojedinačne institucije preduzimati kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović rekao je da je Strateški plan za saradnju sa dijasporom veoma značajan, te da su predstavništva Srpske imala priliku da doprinesu izradi ovog dokumenta kao institucionalnog okvira za djelovanje.

– Nama je bilo značajano da se u ovu strategiju unese značaj kluture, jezika i ćiriličnog pisma, što mi već duže vrijeme sprovodimo, ne samo kroz otvaranje škola srpskog jezika već i kroz očuvanje tradicije – rekao je Filipović za RTRS.

On je istakao značaj privredne saradnje, navodeći da u toj oblasti Predstavništvo Republike Srpske u Austriji ima aktivnu ulogu, ne samo u odnosima sa austrijskim privrednicima, već i sa dijasporom koja investira u Srpsku.

Filipović je naglasio da ovaj plan stvara okvir za djelovanje, posebno u privlačenju investicija.

/RTRS/

PODIJELI