Za izgradnju jednog energetskog objekta u BiH potrebno 20 dozvola

0
557

Za izgradnju jednog energetskog objekta u BiH potrebno je 20 dozvola, a postupak za njihovo dobijanje traje u prosjeku dvije godine, što je previše, smatraju oni koju su uključeni u ove procese.

Stoga i ne treba da čudi da je BiH zauzela 166. mjesto od 190 zemalja na Doing biznis listi Svjetske banke, dok je, primjera radi, susjedna Srbija na visokom 10. mjestu, a Makedonija na 20. poziciji.

Komplikovani postupci za izdavanje dozvola, nepostojanje i neusaglašenost prostorno-planskih dokumenata na svim nivoima vlasti u BiH najveće su prepreke za nove investicije u energetskom sektoru.

Zbog birokratije potencijali u energetskom sektoru su neiskorišteni, a nema ni prijeko potrebnih investicija.

O ovom problemu se diskutovalo i danas u sklopu 4. Energetskog samita, koji se održava u Neumu, a u sklopu panela “Izgradnja elektroenergetske infrastrukture u BiH – prepreke i preporuke”.

USAID, inače organizator foruma, je zajedno s entitetskim vlastima uradio opsežnu analizu stanja u ovoj oblasti, koja je izrodila čak 100 preporuka koje bi trebalo implementirati kako bi se procedura dobijanja neophodnih dozvola ubrzala, a samim tim i investicije podigle na viši nivo. Među preporukama koje su iznesene su smanjenje visine i broja naknada, poboljšanje institucionalnih i individualnih kapaciteta zaposlenih u postupku izdavanja dozvola, uvođenje elektronskog izdavanja dozvola.

Tarik Begić, pomoćnik ministra energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, kazao je kako je posao bio prilično obiman i zahtjevan.

“Konstatovali smo šta bi trebalo da uradimo i mi kao ministarstvo ćemo upoznati Vladu FBiH o ovim problemima i preporučiti joj da prihvati ove preporuke i da ih ugrade u svoj program rada. Potrebno je izmijeniti i dopuniti dosta zakonskih akata i donijeti nove propise koji nedostaju i napraviti kvalitetan vodič za investitore. Takođe, smatram kako bi ih sa jednog mjesta trebalo informisati bez obzira na to koji nivo vlasti u Federaciji je nadležan za to pitanje”, rekao je on.

Nada Milovčević, rukovodilac Odsjeka za razvojne projekte Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, kazala je tokom panela kako će RS izraditi vodič za investitore, koji će riješiti mnoge nedoumice na početku investiranja.

“Jedna od ključnih stvari je da shvatimo da nešto ne štima. Institucije moraju nešto mijenjati”, kazala je ona.

Admir Softić, pomoćnik ministra u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, podsjetio je kako je BiH u obavezi da implementira evropsku uredbu koja se odnosi na infrastrukturu i ishodovanje dozvola.

“Mi smo u obavezi kao država da u roku od tri i po godine izdamo sve potrebne dozvole za velike infrastrukturne projekte sa liste Energetske zajednice. Ono što je važno je da smo prepoznali ovaj problem i tražili asistenciju USAID-a kroz projekat koji je krenuo još prije tri godine, gdje smo na svim nivoima identifikovali sve propuste koje imamo i sve praznine pa se nadam da ćemo nakon samita, koji će dati jasnu poruku šta treba da uradimo, krenuti u realizaciju preporuka, kako sa državnog nivoa, tako i kroz entitetske zakone, koji će dati prioritet ovim projektima”, kazao je on.

nezavisne

PODIJELI