Zakazana sjednica Skupštine opštine

0
629

Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u utorak, 4. septembra sa početkom u 09:00 časova biti održana 19. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

Aktuelni čas,

Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, ispod tržišne cijene, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

Prijedlog Odluke o upravljanju otpadom,

Informacija o stanju u KP „Park“ a.d. Prnjavor,

Prijedlog Rješenja o oglašavanju ništavim rješenja Skupštine opštine Prnjavor, broj 08-476-21/96,

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o taksi prevozu na području opštine Prnjavor,

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena III),

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cijene pogrebnih usluga i usluga održavanja groblja,

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupovini zemljišta sa Klječanin Novakom sinom Milana iz Gornjih Štrbaca, opština Prnjavor,

Nacrt Odluke o subvenciji troškova određenim kategorijama građana u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prnjavor,

Informaciju o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01. – 30.06.2018. godine,

Informacija o realizaciji odluka Skupštine opštine Prnjavor za period od 01.01. do 30.06.2018. godine,

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Prnjavor, v) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor, g) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor,

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor.

Opština Prnjavor

PODIJELI